KunstPakt

Het Rotterdamse programma van Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Meedoen aan Kunstpakt?

Wil je graag cultuuronderwijs koppelen aan Taal, Burgerschap of Vakmanschap? Klik op een knop hieronder en meld je aan voor een intake. Dan kijken we samen verder. 

KunstPakt is het Rotterdamse programma van Cultuureducatie met Kwaliteit, en zet zich in voor succesvolle samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen. KCR faciliteert en coördineert dit in Rotterdam. Voor cultuuronderwijs op de Rotterdamse scholen dat kwalitatief, divers en relevant is met maximale impact.

Na je aanmelding gaan onze consulenten in gesprek om in kaart te brengen welke vraagstukken of programmavoorstellen er zijn en we helpen je om een match te maken met een KunstPakt partner.

Publiek programma KunstPakt

Deze evenementen zijn onderdeel van het publieke programma van KunstPakt.

DEBATMEESTER Ik+Jij = Wij^2 Primair Onderwijs

28 september 2022, 19.00 - 21.00 uur, Het Nieuwe Instituut
Hoe slaan we de brug tussen sociaal-emotioneel leren en cultuuronderwijs?

Meer informatie

DEBATMEESTER Ik+Jij = Wij^2 voortgezet onderwijs en mbo

12 oktober 2022, 19.00 - 21.00 uur, Het Nieuwe Instituut
Hoe slaan we de brug tussen sociaal-emotioneel leren en cultuuronderwijs?

Meer informatie

Manifestatie Gelijke Kansen door Cultuuronderwijs

2 november 2022, 14.00 - 19.00 uur
Hoe kunnen we ons samen sterk maken voor cultuuronderwijs voor álle Rotterdamse leerlingen?

Meer informatie

Veelgestelde vragen over KunstPakt

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met één van de KunstPakt-consulenten.

Scholen uit het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo kunnen een projectplan indienen. Het budget is echter beperkt, waardoor er bij grote vraag niet voor elke school en elk programma ruimte zal zijn.

Kunstpakt geeft een zetje voor het aangaan van de samenwerking (pakten) tussen scholen en culturele partners. Dit doet KunstPakt door het verbinden en het koppelen van concrete plannen en door middelen te leveren om de pakten te realiseren.

Per jaar is er voor het gehele programma op scholen, de kennisdeling en de deskundigheidsbevording rond de 1 miljoen euro beschikbaar. In het handboek worden wat voorbeelden genoemd.

Scholen en culturele partners dienen altijd samen een KunstPakt plan in bij de onafhankelijke adviescommissie. In sommige gevallen hebben culturele instellingen al een samenwerkingsverband met scholen, in dat geval kan zo’n culturele partner actief de scholen benaderen. In andere gevallen zullen scholen zelf culturele partners benaderen voor een samenwerking. Ten slotte zal KCR door middel van intakegesprekken de matching van scholen en kunst- en cultuuraanbieders faciliteren en waar nodig coördineren.

Scholen dienen in beginsel hun eigen programma in op basis van een vraagstuk. Scholen met dezelfde vraagstukken brengen we in contact met elkaar. Daarnaast worden op basis van thema's en gelijkluidende vragen kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd.

KunstPakt is een vervolg op CmK010, een programma van Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020. Het grote verschil is dat bij KunstPakt de vraag van de school centraal staat en het vertrekpunt is voor het inrichten van cultuuronderwijs op de school. Een ander verschil is dat KunstPakt zich richt op scholen die nog niet of nauwelijks op structurele basis cultuureducatie een plek hebben gegeven in de school. Scholen zijn uiteraard vrij om zelf afspraken te maken met culturele partners buiten KunstPakt om.

In ons handboek vind je meer informatie en alle voorwaarden voor deelname.

Scholen dragen minimaal 15% van de kosten. Dat percentage loopt gedurende het programma op tot 100%. De eigen bijdrage bevordert de financiële borging van cultuuronderwijs op een school. Dit is een van de programmadoelstellingen van KunstPakt.

KunstPakt komt voort uit een regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij stellen de voorwaarden op. In deze tranche 2021-2025 komt er gelukkig voor het eerst ruimte voor andere scholen dan alleen het primair onderwijs. De ruimte is echter beperkt en de nadruk van de regeling ligt op het primair onderwijs.

Meer weten over KunstPakt?

Neem contact op met een van onze consulenten.

Welkom op onze website!

KCR maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.