KCR en cultuuronderwijs  

Het is onze missie om ons actief in te zetten voor cultuuronderwijs op alle Rotterdamse scholen. Dit doen we door scholen en culturele partijen met elkaar te verbinden. Daarbij begeleiden we ze naar passend en relevant cultuuronderwijs. Langs deze weg kunnen kunst en cultuur een waardevolle rol gaan spelen in het leven van Rotterdamse kinderen en jongeren. Ze kunnen erdoor gestimuleerd worden om steeds opnieuw naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Ze kunnen hun creatieve talenten ontdekken en ontwikkelen. En ze leren de vaardigheden waarmee ze zich kunnen bewegen in een dynamische, superdiverse stad als Rotterdam. Daarnaast bieden we met het Cultuurtraject een inspirerend cultureel programma aan, waarmee jaarlijks bijna 40.000 leerlingen worden bereikt. We zijn er ook voor professionals en organiseren jaarlijks cursussen, bijeenkomsten en workshops, waar kennis en ervaringen gedeeld worden.

 

KCR volgt RIVM richtlijnen  

 

Sinds de scholen weer volledig zijn opgestart, zetten we vrijwel alle activiteiten op gepaste afstand voort; digitaal of in de klas. Samen met onze partners verkennen we continue mogelijkheden voor cultuureducatie die rekening houden met de RIVM richtlijnen.