KCR en cultuuronderwijs  

Het is onze missie om ons actief in te zetten voor cultuuronderwijs op alle Rotterdamse scholen. Dit doen we door scholen en culturele partijen met elkaar te verbinden. Daarbij begeleiden we ze naar passend en relevant cultuuronderwijs. Langs deze weg kunnen kunst en cultuur een waardevolle rol gaan spelen in het leven van Rotterdamse kinderen en jongeren. Ze kunnen erdoor gestimuleerd worden om steeds opnieuw naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Ze kunnen hun creatieve talenten ontdekken en ontwikkelen. En ze leren de vaardigheden waarmee ze zich kunnen bewegen in een dynamische, superdiverse stad als Rotterdam. Daarnaast bieden we met het Cultuurtraject een inspirerend cultureel programma aan, waarmee jaarlijks bijna 40.000 leerlingen worden bereikt. We zijn er ook voor professionals en organiseren jaarlijks cursussen, bijeenkomsten en workshops, waar kennis en ervaringen gedeeld worden.

 

Vragen over de nieuwe coronamaatregelen?

 

Nederland gaat in een gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen. Dit heeft ook veel gevolgen voor cultuureducatie. Voor specifieke vragen m.b.t. cultuureducatie, verwijzen we jullie graag naar de website van het LKCA. Hier vind je een overzicht van wat wel en niet mag met cultuureducatie en cultuurparticipatie, op basis van de meest recente kabinetsbesluiten.

Ondertussen verkennen we samen met onze partners continue mogelijkheden voor cultuureducatie, die rekening houden met de RIVM richtlijnen.