Wie zijn onze leerlingen en hoe maken we samen cultuuronderwijs?

25 september 2018

“Wat ik zo mooi vond aan deze dag was dat dingen weer op z’n plek vielen,” aldus voormalig schooldirecteur Nabila Bommeljé-Bouslam. Woensdag 5 september kwamen meer dan 70 leraren, vakdocenten en de directies bijeen voor de kick-off van het derde jaar Aanpak Leerontwikkeling—een veelbelovend en inspirerend begin voor het nieuwe schooljaar. De dag was gevuld met zowel verdieping zowel als een korte theateropdracht: een flashmob. Het doel van de dag was om de teams mee te nemen in de ontwikkeling die in het nieuwe schooljaar centraal staat: aansluiten bij de leerling bij het implementeren van het leerplan. Een indruk van de dag: “Ik sta gewoon na te gloeien, wat was dit leuk,” zegt Marieke van der Veen, interne cultuur coördinator bij de Jacob Maris.

 

Door Kelsey DePorte

 

Vaak is het cultuuronderwijs op school versnipperd. Leerplannen zijn een manier om basisscholen te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanbieden van krachtig cultuuronderwijs—door die snippers met elkaar te verbinden. Het leerplan vormt uiteindelijk een basis voor de dagelijkse werkzaamheden van de leraar. Ieder leerplan is uniek en helemaal afgestemd op de leerlingen, de leerkrachten, en de mogelijkheden in de wijk en stad. Zo’n ontwerp op maat geeft richting maar ook ruimte. Ook samen met Jacob Maris en OBS 't Prima ontwikkelde KCR plannen waarbij cultuur een vast onderdeel werd van hun onderwijs. Hoe kijken ze op de afgelopen drie jaar terug? Lees hieronder hun verhalen.

 

De Jacob Marisschool

De Jacob Maris is sinds april van dit jaar de eerste CultuurProfielSchool in Rotterdam. Hoe kwam dat tot stand? Het begon in 2015 meet een wekelijkse schoolateliers van anderhalf uur. “Dat was ontzettend leuk, maar er zat weinig structuur in” aldus Marieke van der Veen, interne cultuur coördinator bij de Jacob Marisschool. Er moest een fundament liggen. Marjanne Alderliesten ondersteund vanuit het KCR betrokken bij de ontwikkeling van een leerplan voor de Jacob Maris. Vanuit KCR is er eerst een schoolscan gedaan. Daarbij is goed gekeken naar de vraag van de school en het meest passende aanbod. Dit proces is een investering en gebeurt niet vanzelf. Het vraagt herhaling en veel voorbereiding. “Je wordt steeds vaardiger doordat we tijd nemen en niet alles in een keer moet”. Leerplannen verbinden directies, leraren, vakdocenten en culturele instellingen aan elkaar, in één plan, met hetzelfde doel voor ogen. “Samenwerken met een vakdocent heeft echt meerwaarde en geeft diepgang. Ik hoop dat we dit komend schooljaar vaker kunnen doen,” aldus een leraar in de bovenbouw.

Lees verder over de aanpak van de Jacob Maris

 

OBS ‘t Prisma


Openbare basisschool ‘t Prisma is een basisschool met twee locaties in Rotterdam. De school stimuleert het optimisme en ondernemerschap van de leerlingen. Wanneer zij iets willen doen of bereiken, dan helpt de school hierbij. “Ik heb daarom een schoolscan laten doen door het KCR om te onderzoeken of (en welk) draagvlak ik had voor het idee om van ‘t Prisma een cultuurschool te maken,” aldus Henk van Dijk, directeur OBS ‘t Prisma in Hoogvliet.  Uit de schoolscan bleek dat ouders en leraren het belang van cultuuronderwijs inzagen. Als eerste stap deed de school mee aan het Cultuurtraject Rotterdam. Ondertussen is er een leerplan ontwikkeld waarbinnen ook lange leerlijnen zijn ingezet, door leerkrachten, samen met vakdocenten van Maas theater en dans en Villa Zebra.

Lees hier meer over het leerplan “In onze buurt” van ’t Prisma


Leerplannen cultuuronderwijs

 

Het KCR heeft in samenwerking met onderzoeker Fianne Konings een werkwijze ontwikkeld om samen met scholen een leerplan cultuuronderwijs te ontwikkelen. Klik hier voor het onderzoek van Fianne. Consulenten KCR, waaronder Marjanne Alderliesten, ondersteunen scholen hierbij.

 

Lees hier meer over leerplannen op maat