Weer vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit op zijn Rotterdams

07 februari 2017

Rotterdam, 7 februari 2017

De Rotterdamse subsidieaanvraag voor de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit – CmK010 - is door het Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd. Dat betekent de komende vier jaar een investering van ruim 1 miljoen per jaar in cultuureducatie voor het Rotterdamse basisonderwijs. Dit is een gezamenlijke investering van het Rijk, de gemeente Rotterdam, 141 betrokken scholen, 16 Rotterdamse culturele instellingen en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). Samen zetten we er op zijn Rotterdams de schouders onder om te bouwen aan verankering van het cultuuronderwijs in de stad. In 2020 heeft veertig procent van deze scholen cultuuronderwijs verdiept en in het curriculum verankerd, is de doelstelling.


Om CmK010 te realiseren slaan zestien producerende Rotterdamse culturele instellingen en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) de handen ineen. Dit met één gezamenlijk programma en één penvoerder. Zodat in 2020 meer Rotterdamse scholen dan vandaag de dag op basis van hun schoolvisie, financiering en onderwijspraktijk tot hun eigen invulling van cultuuronderwijs kunnen komen. In dat jaar heeft veertig procent van deze scholen cultuuronderwijs verdiept en in het curriculum verankerd. Met het programma worden tegen die tijd structureel zo’n 20.000 kinderen in het Rotterdamse basisonderwijs bereikt.

Om deze doelen te kunnen halen, is het Rotterdams Cultuureducatie Model ontwikkeld. Hierin is een aantal beproefde programmalijnen cultuureducatie centraal ondergebracht en onderverdeeld in verschillende bouwstenen. Met deze bouwstenen kunnen scholen op maat geadviseerd worden in het ontwikkelen en vormgeven van hun cultuuronderwijs. Door deze gestroomlijnde aanpak weten scholen precies waar ze moeten aankloppen met hun vragen. De betrokken culturele instellingen en het KCR geven antwoord in de vorm van de juiste lesprogramma’s, deskundigheidsbevordering en advies.

Het Rotterdams Cultuureducatie Model omvat diverse programmalijnen die de afgelopen jaren grotendeels in de praktijk zijn ontwikkeld: ‘Overal Muziek’, ‘Ateliers in School’, ‘Cultuur als Bron van Leren’, ‘Werkend Leren’, ‘IK IN 010/De stad als verhaal’ en ‘Stel je voor’. Hierin wordt gewerkt met muziek, theater, dans, beeldende vorming, erfgoed, en verschillende vormen van begeleiding en onderzoek. Het Rotterdams Cultuureducatie Model wordt de komende jaren in de praktijk verder ontwikkeld en getoetst.

Foto: Theaterles op de Emmausschool, door Hester Blankestijn