Vreedzaam vechten. Cultuuronderwijs als perspectiefontwikkelaar: eindessay

15 mei 2018

Tijdens de Maand van Cultuuronderwijs ging Ariane van Heijningen als correspondent op pad met het thema PerspectievenHoe kan cultuureducatie de leerling nieuwe perspectieven op de wereld bieden? Hoe draagt cultuureducatie aan het versterken van je eigen perspectief? Of bijdragen aan het begrijpen van elkaars perspectieven? Lees hier haar eindessay!

 

Door Ariane van Heijningen


De Maand van de Cultuuronderwijs 2018 is afgerond. Ik ben er vol ingegaan, op zoek naar de nieuwste inzichten in het Rotterdamse cultuuronderwijslandschap over de vraag: “Hoe kan cultuuronderwijs, van podiumkunst tot filosofie, bijdragen aan zowel de ontwikkeling van het eigen perspectief van de leerling als de verbinding tussen elkaars perspectieven?”

 

Het bleek een prachtige vraag voor cultuurprofessionals. De ouders die ik afgelopen maand gesproken heb, konden veel minder uit de voeten met de aanname die in deze vraag zit, namelijk: dat cultuuronderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van perspectief. De meesten waren hier een stuk aarzelender over, op één ouder na die een vurig betoog hield met als essentie: “Cultural education is all about finding your own perspective and voice.”

 

Het vage gebied van cultuur
Cultuuronderwijs blijkt een moeilijk vak voor ouders: “Als je me nou wat over rekenonderwijs gevraagd had, of taal, daar kan ik wel wat over zeggen!” Ouders lijken zich onbevoegd te voelen om over het vage gebied van cultuur uitspraken te doen.

 

Wellicht vanwege de bijna onbegrensdheid van wat kunst en cultuur is. Ook in deze Maand van Cultuuronderwijs werd me dat soms overrompelend duidelijk. Van het ontwikkelen van duurzame ideeën voor de stad bij Code Groen, tot filosofieles van Stichting LOKAAL, van rondlopen in het Chabot museum tot vloggen over vooroordelen, van kunst als ‘plek om vreedzaam te kunnen vechten’ tot de vernieuwende doorlopende leerlijn cultuur van OBS ’t Prisma . Cultuuronderwijs heeft bijna meer gezichten dan je kunt tekenen.

 

Het gesprek over wat cultuuronderwijs is en kan zijn, moet van ons allemaal worden, als we het echt willen omarmen en laten floreren. Ik hoop met dit artikel vooral een aanzet tot het open en goede gesprek te geven. Tussen ouders en kunstprofessionals. Tussen leerkrachten en directeuren. Tussen leerlingen en docenten. En tussen wat is en kan zijn.

....

 

Lees hier het hele artikel in pdf.


Ariane van Heijningen, correspondent Perspectieven

Ariane van Heijningen is praktisch filosoof en helpt haar klanten vanuit haar bureau Denkplaats tot heldere inzichten en bezielde besluiten te komen. Daarnaast is ze bestuurslid van het Rotterdamse Cultuur Concreet en blogt ze regelmatig over creatief denken, dialoog en filosofische gesprekstechnieken. Tijdens de Maand van Cultuuronderwijs gaat ze als correspondent op pad met het thema perspectieven.

Maart is de Maand van Cultuuronderwijs in Rotterdam: hét onderwijs van de 21e eeuw. Een maand vol debatten, lezingen, festivals en activiteiten voor en door scholen, theaters, musea en andere culturele instellingen. Het thema: Hoe vormt cultuur onderwijs Rotterdam? Samen duiken we de cultuureducatie van Rotterdam in en leveren we een bijdrage aan het cultuuronderwijs van morgen. Drie correspondenten onderzoeken tijdens deze maand een van de gedefinieerde thema's en leveren diepgang aan het festival, dat daarmee tevens een onderzoeksveld is.