Verandermanagement en coaching als eye openers voor toekomstige cultuurbegeleiders

15 februari 2015

Hoe staat de icc'er in de school? Het KCR onderzoekt de rol van de icc'er en zoomt in een serie van drie blogs in op de actuele veranderingen rondom de icc'er. In dit derde blog aandacht voor de ontwikkelingen rond de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider.

 

Door: Afshan Ayar

 

Een tweede lichting van tien studenten is onlangs begonnen aan de post-HBO-opleiding voor Cultuurbegeleider aan de Inholland Academy. Wat zijn de eerste ervaringen? En: hoe draagt deze recentelijk opgezette opleiding bij aan verdere professionalisering van cultuureducatie in het onderwijs? Marije de Vries, ontwikkelaar van de opleiding en icc-trainer van het eerste uur, vertelt meer over de opleiding en de eerste reacties.

 

Marije de Vries trainde leerkrachten om interne cultuurcoördinator (icc’er) te worden op hun school. Een enquête onder hen leverde de bevinding op dat er behoefte was aan meer inhoudelijke verdieping en aan aandacht voor creatieve ontwikkeling en draagvlak voor cultuuronderwijs.

 

Reden voor De Vries om samen met Marjo Berendsen van Plein C de icc’ers een nascholingscursus aan te bieden. “Kort daarop verscheen het OCW-programma Cultuureducatie met Kwaliteit, daarin kwam ook een nieuwe post-HBO-opleiding aan bod. Er was een duidelijke vraag naar verdieping. Dit was voor mij de aanleiding om samen met Marjo Berendsen de post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider te ontwikkelen. Vervolgens hebben we onze aanvraag via het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO) ter toetsing aangeboden en bij het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion). Die heeft de aanvraag in maart vorig jaar goedgekeurd.”

 

De post-HBO-opleiding is inmiddels opgenomen in het landelijk stelsel van geaccrediteerde opleidingen. De kwaliteitscriteria en de modules in de opleiding gelden als blauwdruk voor alle hogescholen die de opleiding Cultuurbegeleider aanbieden. Op dit moment geven De Vries en Berendsen door het hele land voorscholingstrainingen aan docenten van die hogescholen. Het landelijke netwerk is van belang voor kennisuitwisseling, maar elke hogeschool zal de opleiding toespitsen op de eigen situatie en daarin samenwerken met lokale partners.

 

De opleiding is nog vers, maar een eerste terugkoppeling van leerkrachten-studenten leert dat die voorziet in de vraag naar meer voeding. “Vooral de theorie over verandermanagement en de module over coaching is voor velen een eye-opener,” zegt De Vries: “Wat je onder water en boven water tegenkomt en hoe je je team meekrijgt, dat zijn inzichten die ze graag meekrijgen. Icc’ers zijn heel sociale mensen met passie voor hun vak. De valkuil is dat ze te veel werk naar zich toetrekken, waardoor hun doelen niet breed gedragen worden. In de post-HBO-opleiding wordt de omslag gemaakt naar een coachende rol van de icc’er.”

 

“Waar de huidige cultuurcoördinator beleid maakt dat daarna weleens op de plank blijft liggen, willen we de cultuurbegeleider van de toekomst inzichten meegeven die nodig zijn voor het daadwerkelijk teweeg brengen van veranderingen in de school. Voordat je zover bent moet je wel over bepaalde competenties beschikken. Dat zijn ook de competenties die horen bij een LB-functie waar je aanspraak op kunt maken na afronding van de opleiding.”

 

Voor het meten van het succes van de opleiding is het nog te vroeg. Het blijft een lang traject en het vergt ook een investering van de school, vindt De Vries.

 

De post-HBO-opleiding richt zich op actuele ontwikkelingen in het cultuuronderwijs. Zoals aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het kind, het ontwikkelen van leerlijnen en het beoordelen van de opbrengst van cultuureducatie. Deelnemers aan de opleiding leren deze nieuwe ontwikkelingen kritisch te analyseren naar de toepasbaarheid voor de eigen school. “Uiteindelijk gaat het er ook om dat je kinderen toerust met de welbekende 21st century skills, zodat ze zich in de toekomst weten te redden. Cultuuronderwijs is daarin heel essentieel, daar kan niemand meer omheen.”

 

De post-HBO opleiding Cultuurbegeleider gaat in september in Rotterdam van start. De Hogeschool Thomas More vertaalt het landelijke traject in samenwerking met KCR naar de ontwikkelingen in de grote stad. Klik hier voor meer informatie.

 

Deze blog is geschreven in het kader van Cultuureducatie Met Kwaliteit