Veldraadpleging Cultuurtraject

01 juni 2011

Het is onder andere onze taak om het educatief aanbod van Rotterdamse culturele instellingen te ondersteunen en te versterken. Dat doen we op twee manieren. We ondersteunen de ‘markt’ door een centraal platform met het stedelijke aanbod te bieden. En we organiseren het Cultuurtraject, een stedelijk samenwerkingsproject tussen het KCR,  scholen en culturele instellingen.

 

Wij willen de afstemming tussen de betrokken partijen verder ontwikkelen en nog beter laten aansluiten bij het educatieve klimaat van de stad. Omdat het hier gaat om ondersteuning en samenwerking met partners in de stad (scholen en culturele instellingen) hielden we in april en mei 2011 een veldraadpleging onder de betrokken partijen. Doel van deze veldraadpleging was een herijking van de belangen en behoeften van onze samenwerkingspartners, en daarnaast een beeld krijgen van hun ideeën en visies. Hierdoor zijn wij beter in staat gemeenschappelijk op te trekken en kunnen we cultuureducatie in de stad, en in het Cultuurtraject in het bijzonder, beter toekomstbestendig maken.

 

Download hier de samenvatting van het verslag van de veldraadpleging (Pdf 910 Kb)
 

 

Meer weten? Neem contact op met Pepijn Verhoeven