Van uitstekende verbindingsofficier tot dé cultuurbemiddelaar van Rotterdam

29 juni 2017


Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is als bruggenbouwer de schakel in Rotterdam tussen het onderwijs op primair en voortgezet niveau en de cultuursector. Met de vele partners waarmee wij ons werk mogen uitvoeren geven we verder vorm aan de verbreding, verdieping, vernieuwing en verankering van cultuureducatie op school.

 

Dat doen we bijvoorbeeld door jaarlijks het Cultuurtraject Rotterdam te organiseren voor 32.000 basisschool- en 5000 voortgezet onderwijsleerlingen. Maar ook door de afgelopen jaren scholen te begeleiden richting beter cultuuronderwijs, met meer visie en een goed plan. Met zestien culturele instellingen werken we samen aan Cultuureducatie met Kwaliteit voor het Rotterdamse primair onderwijs, waarbij de school aan het roer staat. We begeleiden het bottom up ontwikkelde unieke leergemeenschap Rotterdams CKV voor het voortgezet onderwijs, waarbij scholen en culturele instellingen direct met elkaar samenwerken en creëren.

KCR is als kenniscentrum betrokken bij veel ontwikkelingen en projecten in de stad. Niet altijd even zichtbaar, maar dat past bij een bruggenbouwer. We geven in deze publicatie een kijkje in de keuken om inzicht te geven in wat we doen en hoe we daarbij te werk gaan. En wat de betrokken partijen, de scholen en culturele instellingen, daarvan vinden. Het woord is in deze publicatie aan de betrokkenen: hoe waarderen zij het werk dat we met hen doen?

Lees hun verhalen hier.

Anne Marie Backes
Directeur-bestuurder Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam