Terugblik: “We maken gebruik van ieders kwaliteiten”

22 mei 2019

Goed cultuuronderwijs in het Rotterdams voortgezet onderwijs. Daar staat het Rotterdams CKV voor. Dinsdag 21 mei heeft het netwerk de hoofden bijeen gestoken om zich te buigen over komend schooljaar.


Het Rotterdams CKV is een netwerk van ruim 80 Rotterdamse docenten en educatiemedewerkers van culturele instellingen die samen werken aan goed cultuuronderwijs voor het voortgezet onderwijs.

Een mix van professionals uit het onderwijs en de culturele sector uit dit netwerk stortte zich op het ontwikkelen van diverse uitdagingen voor het komend schooljaar. In zes groepen werkten zij aan actuele thema’s. Met de tikkende wekker op tafel, werden zes ontwerpuitdagingen geformuleerd. Deze zes ontwerpuitdagingen vormen komend schooljaar de basis voor de nieuwe proeftuinen.

Een proeftuin is een experimenteel cultuurproject rond een actueel thema, ontworpen door de uitvoerende docent en een of meer culturele instellingen. Het ontwerpteam (nieuw!) wordt tijdelijk uitgebreid met een paar meedenkers: geïnteresseerde docenten en educatoren, leerlingen en/of andere experts. KCR begeleidt het proces en investeert –net als in voorgaande jaren – in de uitvoering en kennisdeling.

Welke successen zijn er in voorgaande proeftuinen behaald en wat kunnen we daarvan leren? Voordat de groep zich op de uitdaging stort worden ze door Matthijs Leendertse, onderzoeker bij ELM Concepts, meegenomen naar afgelopen proeftuinen. Hij doet onderzoek naar de resultaten van deze proeftuinen en deelt zijn tussentijdse bevindingen; een aantal successen en valkuilen die hij tot nu toe heeft waargenomen tijdens interviews.
Hij constateerde onder andere dat de doelen van de afgelopen proeftuinen soms enorm breed waren. Hierdoor lag de focus op te veel dingen tegelijk. Bij sommige proeftuinen waren de doelen achteraf ook lastiger te achterhalen, bij anderen was er wel een duidelijke vraag en leerlijn.
Over het algemeen waren alle deelnemers aan de proeftuinen enthousiast over de samenwerking tijdens de projecten. De verschillende partijen werkten samen waarbij de verschillende werkgebieden mooi in elkaar overvloeiden.
Het onderzoek wordt in juni 2019 gepubliceerd. Matthijs presenteert deze bevindingen aan het Rotterdams CKV voorafgaand aan de zomerborrel (uitnodiging volgt).

Maar hoe gaat dat dan, zo’n proeftuin? Mavo Centraal, Witte de With en Digital Playground geven een voorbeeld hoe het eruit kan zien:Na afloop van deze proeftuin heeft de kunstenares Ana María Millán het resultaat van de leerlingen zelfs gebruikt als input voor nieuw werk. De samenwerking tussen de school en de culturele instellingen, maar ook de samenwerking van de verschillende werkgebieden van Witte de With en Digital Playground, is terug te vinden door het hele proces. “We maken gebruik van ieders kwaliteiten,” benoemt Yoeri Meessen van Witte de With.

Wat vonden de leerlingen? Wilma Bendijk van Mavo Centraal vertelt: “Ze hebben iets gemaakt en geleerd wat ze van te voren niet gedacht hadden. En ze waren super trots op hun werk, ook vanwege de reactie van hun medeleerlingen.”

Met deze inspiratie gaan de zes aanwezige groepjes deze middag aan de slag met zes thema’s die de basis vormen voor nieuwe ontwikkelingen van een proeftuin. Aan de hand van een mindmap en scherpe vragen krijgen de onderzoeksvragen steeds meer vorm.

De resultaten van deze middag lees je hier:

 

 1. Werktitel: Zie je zelf in de orkestbak
  Onderliggend thema: Reflectietool
  Opdrachtvraag: Hoe kunnen we als Rotterdams CKV, de docent helpen om de leerling te laten reflecteren in een kunstcontext?
  Ontwerpteam: Thom Tullenaar (Emmauscollege), Katinka Reinders (RPHO), Daan Emmen(SKVR) Emmelie Mijs (WDW)

 2. Werktitel: #WIJ
  Onderliggend thema: Diversiteit als rijkdom
  Opdrachtvraag: Hoe kunnen we als Rotterdams CKV, Rotterdamse jongeren helpen om sociale verbinding te bereiken rondom het thema WIJ? (Met kunst als motor).
  Ontwerpteam: Ragnhild Rikkelman (Hofplein) Andrea Knols(SKVR), Catherine Kuil (Roncalli Mavo), Nicole Rust(Scapino), Miranda Denzel (Olympa College), Liesbeth de Boer (To Be Dordrecht), Vincent Dekkers (fotograaf), Mirjam en Clara(KCR)

 3. Werktitel: Diamonds are forever
  Onderliggend thema: Verbinding schoolteam
  Opdrachtvraag: Hoe kunnen we als Rotterdams CKV, CKV-docenten helpen om blikken van medewerkers en collega’s te openen via de diamant co-creactie methode?
  Ontwerpteam: Marlou Stolk(Theater Rotterdam), Judith Vorwerk(TENT), Renske Gasper(IFFR), Catherine Kuil(Roncalli Mavo), Tanya Lodder(Digital Playground), Jolanda Bouman(Villa Zebra), Emmelie Mijs(WDW), Fabienne Hendriks (docent/beeldend kunstenaar), Mirjam en Clara(KCR)

 4. Werktitel: Collectief creatief
  Onderliggend thema: Creatief onderzoek
  Opdrachtvraag: Hoe kunnen we als Rotterdams CKV, de leerlingen helpen om collectief leren te bereiken rondom een creatief onderzoek?
  Ontwerpteam: Inez Veldman(Boijmans), Marlou Stolk(Theater Rotterdam), Yoeri Meessen(WDW), Katinka Reinders(RPHO), Fleur Doelman(Melanchthon Schiebroek), Elles Lensen(Laurens Lyceum), Mirjam en Clara(KCR)

 5. Werktitel: Thuisstad
  Onderliggend thema: Ervaring leerlingen
  Opdrachtvraag: Hoe kunnen we als Rotterdams CKV, jongeren helpen om een open houding te bereiken?
  Ontwerpteam: Evelien Mouthaan (Melanchthon Wilgenplaslaan), Quinten Smith (De cultuurschool), Jolanda Bouman(Villa Zebra), Judith Vorwerk(TENT), Femke Otto(KCR), Mirjam en Clara(KCR) 

 6. Werktitel: Ver<->Kennen
  Onderliggend thema: Samenwerken binnen- en buitenschools
  Opdrachtvraag: Hoe kunnen we als Rotterdams CKV, leerlingen uitdagen en helpen om ontmoetingen binnenschools <-> buitenschools te bereiken rondom het thema burgerschap, talentontwikkeling en kunst/cultuur?
  Ontwerpteam: Martine Nederend(Melanchthon Mathenesse), Renske Gapser(IFFR), Tanya Lodder (Digital PLayground), Remco Went(MAAS), Nicole Rust(Scapino), Simone den Haan(Cultuurschool), Miranda Denzel(Olympia College), Femke Otto(KCR), Ingrid Duindam(KCR), Mirjam en Clara(KCR).

Hoe nu verder?
Deze opdrachten zijn aan het Rotterdams CKV gegeven voor schooljaar 2019-2020. KCR heeft deze opdrachten in ontvangst genomen en gaat op korte termijn op zoek naar de ontwerpteams. De uitvoerende school en instellingen van de proeftuin vormen de kern, het team wordt (tijdelijk) uitgebreid met betrokken mede-ontwerpers. Vanuit KCR zal Mirjam van Tilburg het procesondersteunen. Net als bij eerdere proeftuinen krijgt het ontwepteam een kader en budget (tussen € 500,- en € 3000,-) mee.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een ontwerpteam rondom deze vraag? Als uitvoerende school, instelling of alleen als mede-ontwerper? Heb je nog een veel belangrijker vraagstuk dat een proeftuin verdient? Mail dan Mirjam van Tilburg via m.van.tilburg@kc-r.nl.