Terugblik: Bijeenkomst professionele leergemeenschap Rotterdams CKV. 'Authentieke kunsteducatie betekent dat docenten zich niet afsluiten van de buitenwereld.'

30 januari 2018

Dinsdag 16 januari was een mooie aftrap van het nieuwe jaar voor de professionele leergemeenschap Rotterdams CKV. Meer dan 40 leden vulde de zaal bij het Carré College. Deze keer stond de bijeenkomst in teken van de balans tussen de leerling en leerlijn met als gastspreker Emiel Heijnen. Hoe trekken we ckv, en alle culturele activiteiten door in een leerlijn? Hoe kunnen we authentiek leren en culturele activiteiten in het curriculum van ckv verbinden?

 

‘Remixing the Art Curriculum’ - Emiel Heijnen

 

Gastspreker Emiel Heijnen opende de sessie met een inspirerende presentatie over zijn ontwerpmodel ‘Remixing the Art Curriculum’. Heijnen is werkzaam aan het lectoraat kunsteducatie en Masteropleiding Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In zijn onderzoek kijkt hij naar hoe het kunstonderwijs beter kan aansluiten bij de visuele interesses van jongeren en de praktijk van de huidige kunstwereld. Hoe ontwerp je realistische leeromgevingen waarin zowel de professionele kunstwereld als de populaire beeldcultuur van de leerling vertegenwoordigd is?

 

Heijnen’s model stimuleert docenten om vernieuwende kunstlessen te ontwerpen. ’Authentieke kunsteducatie betekent dat docenten zich niet afsluiten van de buitenwereld’ aldus Heijnen. ‘Remixing the Art Curriculum’ toont aan dat kunstonderwijs relevanter en toegankelijker wordt voor leerlingen wanneer lessen ingaan op actuele visuele cultuur en maatschappelijke thema’s. De leerlingen worden aangespoord om hun wereld buiten school, naar binnen te halen, zodat ze wat ze in de les ervaren kunnen koppelen aan hun dagelijkse belevingen.

 

In de verdiepende workshop, onder leiding van Heijnen, praatten professionals over de toepassing van het ontwerpmodel in de les. Het model is in de praktijk uitgevoerd op VO-scholen variërend van niveau. Leerlingen werden door middel van het nieuwe model aangezet tot dialoog, kritisch denken en geëngageerde kunstproductie. Ze leerden nieuwe bruggen slaan: dwars door verschillende disciplines heen. Kunstlessen worden dan meer dan pure ‘doe-vakken’ of ‘expressievakken’, aldus Heijnen, en laten de leerling eerst ideevorming ervaren en daarna pas de techniek. Zo worden leerlingen uitgedaagd om te reflecteren op actuele visuele cultuur, waarbij ze leren te denken en handelen als creatieve professionals.

 

Meer informatie over het ontwerpmodel ‘Remixing the Art Curriculum? Lees hier verder.

 

Van elkaar leren: een case study van het VMBO Zuiderpark College - Marco Klomphamer

 

In de andere workshop zoomden deelnemers in op een case study van het VMBO Zuiderpark College. Onder leiding van docent ckv Marco Klomphamer vond een gesprek plaats op basis van hoe leerlingen op het Zuiderpark College het ckv-curriculum ervaren. Klomphamer gaf aan dat zijn lessen van een uur ckv per week een beperking vormen voor zijn lesmogelijkheden. De groep concludeerde dat voor veel VMBO-docenten er geen vaste methode bestaat om lessen te ontwikkelen. Dat biedt enerzijds veel vrijheid. Anderzijds betekent het een uitdaging om zelf betekenisvol onderwijs te maken.

 

Hoe maak je de vertaalslag naar authentieke kunsteducatie op het VMBO? De groep praat mee en deelt ervaringen en inzichten. Wat zijn de uitgangspunten? Leerlingen hebben de behoefte om iets te maken, maar er is wel gerichte ondersteuning nodig om dit te faciliteren. Er ligt ook een wens van VMBO-docenten om programma’s door te ontwikkelen met vakoverstijgende thema’s of onderwerpen, co-creatie met culturele instellingen en een methode om het proces vast te leggen bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio of kunstautobiografie.

 

Om de 6 weken vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats. Elk heeft een ander onderwerp, samenstelling en locatie. De bijeenkomst bestaat uit een plenaire sessie, een paar deelsessies, een update van Rotterdams CKV en een borrel.

 

Erbij zijn de volgende keer? De eerstvolgende professionele leergemeenschap is 6 maart om 15:15. De aankomende sessie is een onderdeel van de Rotterdamse Maand van Cultuuronderwijs en wordt openbaar gesteld aan geïnteresseerden om langs te komen.

 

Tip: voorafgaand is er een netwerklunch en bijeenkomst met netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling van 13:00-15:00 uur (ook onderdeel van de Rotterdamse Maand van Cultuur onderwijs). Vanaf maandag 5 februari 2018 is het gehele programma te vinden op www.kc-r.nl/mvco.