‘Soms ben ik misschien wel wat té enthousiast’

17 juli 2017

De afgelopen jaren begeleidde KCR scholen richting beter cultuuronderwijs. Cultuureducatie met kwaliteit, meer visie en een goed plan. Kortom, de school aan het roer! Hoe hebben de scholen dit ervaren? Het woord is aan de betrokkenen. Deze keer: Emine Simsek, Interne Cultuurcoördinator aan de islamitische basisschool Ibn-i Sina.

 

door Jon Marree

 

 

De Ibn-i Sina is een islamitische basisschool met twee locaties in Rotterdam-Zuid. Het is de bedoeling dat deze twee locaties in de nabije toekomst ieder als zelfstandige school door het leven gaan. Het cultuuronderwijs op de Ibn-i-Sina gaat uit van wat de islam belangrijk vindt. Vanuit kunstzinnig oogpunt naar het mysterie van de schepping kijken, met gevoel voor harmonie en schoonheid, zo verwoordt de school haar cultuurvisie. Daarnaast worden ook andere verworvenheden van cultuuronderwijs genoemd: een andere vorm van concentratie en ontspanning. Kinderen leren zich non-verbaal te uiten en om te gaan met gevoelens.

 

Bron van inspiratie

Emine Simsek is leerkracht in groep 2 en Interne Cultuurcoördinator op de school aan de Zegenstraat in Rotterdam-Zuid. Na het besluit om de twee schoollocaties te splitsen heeft ze het gevoel dat ze het cultuuronderwijs op haar school ‘vanaf nul’ op poten moet zetten. De schoolvisie steunt haar en er is inmiddels een keuze gemaakt voor een methodiek, die ze als bron van goede ideeën en inspiratie ziet. Bovendien heeft ze zelf een groot enthousiasme, dat voor een belangrijk deel voortkomt uit het enthousiasme van haar leerlingen. ‘Als de kinderen zien dat er een kunst- en cultuurles in de dagplanning staat, worden ze vanzelf blij’,  aldus Emine.

 

Maar om het cultuuronderwijs goed van de grond te krijgen, is tijd en energie nodig. Bovendien is het de bedoeling dat de andere leerkrachten haar initiatieven ondersteunen en uitvoeren. Geïnspireerd cultuuronderwijs op de hele school, dat is haar streven. Er is een werkgroep cultuuronderwijs geformeerd, waarin collega’s plaats hebben. Maar ze weet dat ook haar collega’s druk zijn. Emine: ‘De wil is duidelijk aanwezig. Maar de vormen van cultuuronderwijs die ik voor ogen heb, komen nu eenmaal niet automatisch in de dagelijkse praktijk terecht. Telkens probeer ik realistisch te blijven en goed te kijken naar wat haalbaar is. Ik ben enthousiast, maar soms ben ik misschien wel wat té enthousiast. Dan wil ik te snel.’

 

Piketpaaltjes

In november 2016 kreeg Emine ondersteuning van een consultent van KCR. Die helpt haar om gestructureerd te werk te gaan en gaf haar een format om te kijken naar het wat, hoe, wie en waarmee. Met deze structuur maakte ze een plan van aanpak en leerde ze om als het ware de piketpaaltjes voor het verdere proces in de grond te slaan. Ook de gekozen methodiek, die uitgaat van ‘blokken’ cultuuronderwijs rond een bepaald thema, hielp haar daarbij.

 

Volgens Emine staan kunst- en cultuuronderwijs en de islam niet tegenover elkaar, al wordt dat wel eens gedacht. ‘Cultuuronderwijs moet bij ons op school bijdragen aan de islamitische identiteit, maar wij zijn daarin niet streng. Sommige ouders willen bijvoorbeeld niet dat hun kind op de foto gaat of willen geen tekening waarop gezichten te zien zijn. We bieden dat soort werkvormen wel aan, maar kinderen van ouders die bezwaren hebben, hoeven er niet aan mee te doen.’

 

Mondriaan en Van Gogh

Daarnaast vindt ze dat de islam juist mooie onderwerpen biedt om themablokken mee in te richten. Bijvoorbeeld de islamitische vastenmaand ramadan, of islamitische geometrie en design. ‘Maar het moet wel over kunst blijven gaan. Moskeeën behandelen we liever in de godsdienstles. Voor de kunstlessen haal ik graag Mondriaan en Van Gogh in de klas’, aldus Emine.

 

Met de begeleiding vanuit KCR zegt ze blij te zijn. ‘De KCR-consulent heeft zowel ervaring in de kunst als in het onderwijs. Ze is open en snapt wat ik meemaak. Dat komt doordat ze uit eigen ervaring kan putten. Ze helpt me om gestructureerd te werk te gaan en draagt ook nieuwe ideeën aan. Ze laat me zien hoe ik dingen richting de rest van het team kan aanpakken en dat het niet vreemd is dat mijn plannen niet in één keer in de praktijk tot stand komen. Dat is allemaal hard nodig om het proces goed levend te houden.’

 

Aan het eind van het lopende schooljaar wil Emine met haar team evalueren hoe de blokstructuur is bevallen. Is dit positief, dan is het haar bedoeling om voor het hele nieuwe leerjaar ingevulde themablokken kunst- en cultuuronderwijs te maken. Daarnaast heeft ze nog genoeg andere plannen, maar die wil ze graag eerst intern bespreken.