Ruimte voor Cultuur, uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

08 juni 2015

Maandag 8 juni stuurde minister Bussemaker een brief met de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 aan de Tweede Kamer. Deze brief is een reactie op het advies ‘Agenda Cultuur’ van de Raad voor Cultuur en de verkenning ‘Cultuur herwaarderen’ van de WRR en een schets van de thema’s van het cultuurbeleid en de beoogde functies in de basisinfrastructuur 2017-2020.

 

De minister stelt in haar beleid kwaliteit voorop, door innovatie en profilering aan te moedigen en door samenwerking te stimuleren. Er wordt € 18,6 miljoen vrijgemaakt om de gevolgen van de bezuinigingen te herstellen, o.a. op het gebied van talentontwikkeling, de jeugdgezelschappen, het Tropenmuseum en het Metropole Orkest. Daarnaast is er ook meer ruimte voor festivals en stimuleert ze meer samenwerking tussen musea en tussen orkesten.

 

Er zijn nog wel aandachtspunten. Om doelstellingen te behalen is er meer ambitie nodig, dus kijk niet alleen naar de financiën, maar ook naar de instrumenten. De bezuinigingen en de daaraan voorafgaande politieke discussies hebben sporen getrokken en de gevolgen zijn overal voelbaar.

 

Op het gebied van cultuureducatie zijn goede stappen gezet, maar een steviger verankering in het onderwijscurriculum blijft nodig.

Lees hier de brief van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer, Ruimte voor Cultuur.