Reactie: wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht

05 juli 2018

Sinds 2006 staat al in de wet dat scholen les moeten geven in burgerschap. Hierbij is echter in het midden gelaten wat precies wordt verwacht, met als gevolg veel onduidelijkheid voor scholen en grote verschillen in wat zij op het vlak van burgerschapsonderwijs doen. Minister Slob kondigde daarom een nieuw wetsvoorstel aan, dat nu openbaar is gemaakt. De internetconsultatie rond het wetsvoorstel stond open tot 3 juli 2018. Alle belanghebbenden konden via deze consultatie feedback op het wetsvoorstel geven.

 

Vanuit twee van de grootste landelijke organisaties op het terrein van sport en cultuur (Kunsten 92 en NOC*NSF) is feedback geleverd op het wetsvoorstel. Hun uitgangspunt: de discussie over burgerschap binnen het basisonderwijs heeft veel overeenkomsten met de  ontwikkeling van cultuureducatie na 1990. Deze ervaringen, zoals de ontwikkeling van CKV, deskundigheidsbevordering, langdurige samenwerkingen van scholen en culturele instellingen, lijken niet meegenomen te zijn in de verdere ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. "We zien daar echter onvoldoende van terug binnen dit wetsvoorstel. En dat is een gemiste kans" aldus Marianne Versteegh namens Kunsten 92 en Erik Lenselink namens NOC*NSF. 

Lees hier de volledige reactie van Kunsten 92 en NOC*NSF

 

Consultatie en vervolg

Het – eventueel aangepaste – wetsvoorstel wordt nu naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Wordt de wet hier aangenomen, dan gaat deze het daaropvolgende schooljaar in. Dat wordt dus mogelijk het schooljaar 2019-2020. Parallel aan dit traject werkt een ontwikkelteam burgerschap in het kader van Curriculum.nu aan het ontwikkelen van leerdoelen rond burgerschap. Dit team zal haar advies in het voorjaar van 2019 aan minister Slob presenteren.