Planned Culture: ook basisscholen kunnen nu hun eigen Cultuurtraject planning samenstellen

16 november 2018

 

Meer vrijheid bij het inplannen van het Cultuurtraject door de deelnemende scholen. Met Planned Culture kun je als deelnemende school zelf de datum en tijd kiezen voor de activiteiten. Zo werk je dus actief (mee) aan jullie eigen Cultuurtraject jaarplanning. In het voortgezet onderwijs was dit al mogelijk sinds de invoering van de planningstool Planned Culture, en ook voor primair onderwijs wordt dit vanaf schooljaar 2019-2020 mogelijk.

 

“Zeer fijn dat we de activiteiten nu zelf kunnen inplannen.”, “Onze jaarplanning is snel klaar!”
- reacties van docenten uit het Voortgezet onderwijs

 

“We zien dat scholen hiermee nog meer ‘eigenaar’ worden van de cultuureducatie op hun school, en dat ze zelf de regie nemen.” 
- Pepijn Verhoeven, programmaleider Cultuurtraject

 

Ook voor culturele instellingen die dat willen is het straks mogelijk om direct via het systeem de planning van hun activiteiten te beheren.

Belangrijkste voordelen werken met Planned Culture:

  • Planning door scholen zelf levert een belangrijke meerwaarde op: Er vinden er minder wijzigingen plaats omdat scholen de planning grotendeels zelf hebben gemaakt hebben op basis van hun eigen agenda én de jaarplanning al vroeg in het jaar in handen hebben. Dit werkt efficiënter en levert tijdwinst op voor alle partijen.
  • Ook Kunnen scholen gedurende het schooljaar te allen tijde online hun actuele (jaar)planning inzien op hun eigen Cultuurtraject-account.
  • Scholen geven aan meer mogelijkheden te hebben voor verbinding met andere vakken door vroeg te plannen
  • Er is meer mogelijkheid voor directe contact tussen school en de aanbieder van de activiteit wat door beide partijen als positief ervaren (kortere lijntjes)

KCR werkt achter de schermen hard aan de voorbereidingen hiervan. De eerste stap naar invoering van Planned Culture voor het primair onderwijs wordt in november gezet. Scholen merken hier weinig van: alleen de mails over jouw Cultuurtrajectactiviteiten zullen er vanaf dan anders uitzien. Basisscholen worden hierover in de loop van november geïnformeerd door de Cultuurtrajectplanners. In het voorjaar 2019 worden alle scholen en instellingen  uitgebreid geïnformeerd over invoering van Planned Culture in het basisonderwijs.