Ook in 2017-2020: CMK 010

01 september 2016

Vanaf juni 2015 is er één overleg in Rotterdam voor alle Rotterdamse CMK-projecten. KCR is penvoerder van dit overleg.

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Rotterdam kent zes programma’s binnen CMK waar diverse culturele organisaties bij betrokken zijn. Vanaf juni 2015 zijn al deze programma’s onder leiding van KCR verenigd in één overleg: CMK 010. Eén overleg betekent meer samenhang en betere bundeling van krachten.

De Programma's zijn:
- Overal Muziek van de muziekcoalitie, een samenwerkingsverband van muziekinstellingen en het KCR
- Ik en 010 van de erfgoedcoalitie, een samenwerkingsverband van musea en het KCR (website volgt september 2016)
- Stel je voor 010 van Maas theater en dans, Villa Zebra en het KCR
- Cultuur als bron van leren van het KCR
- Ateliers in school van het KCR
- Werkend leren van het KCR

Het KCR bereidt samen met alle partners een aanvraag voor, voor de nieuwe CMK-periode. Projectleider is Petter van Raalte, p.van.raalte@kc-r.nl