Onderzoek naar doorstart Buzz010

06 april 2017

KCR werkt al een poosje achter de schermen samen met verschillende partijen aan een doorstart van het project Buzz010, de Rotterdamse regeling voor leerlingenvervoer in het primair onderwijs. Als voorzitter van de werkgroep Buzz010 onderzoekt het KCR samen met schoolbesturen, gemeente Rotterdam en Stichting de Verre Bergen een structureel vervolg op de vervoersdienst. Buzz010 werd eenmalig als pilotproject in schooljaar 2013-2014 door Stichting de Verre Bergen opgezet (lees hier de onderzoeksresultaten in de Factsheet Buzz010).

In een persbericht in het AD in maart 2017 over het nieuwe Verkeersplan 2017-2030+ uitte de gemeente zich al enthousiast over het initiatief van Buzz010 om alle Rotterdamse leerlingen in het basisonderwijs betere toegang te bieden tot buitenschoolse educatie in onze stad met gratis busvervoer. Wethouder Langenberg: ‘Kleinschalige initiatieven zoals Buzz010 kunnen een groot effect hebben als het gaat om het meedoen in de samenleving. Dat begint bij onze kinderen. Sommige kinderen komen hun wijk niet uit. En dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling.’ (lees hier het volledige persbericht).

Deelname van leerlingen aan buitenschoolse educatie (cultuur, erfgoed, kunst, natuur, techniek,  sport, e.a.) is heel belangrijk, zeker in een stad als Rotterdam met zijn grote diversiteit aan inwoners en zijn enorme rijkdom aan buitenschoolse leeromgeving. Buitenschools leren brengt leerlingen in een brede sociaal-culturele context, het draagt bij aan doelen binnen burgerschap en integratie, en kan leerlingen voorbereiden op hun functioneren in de pluriforme samenleving. Basisscholen in Rotterdam geven aan dat ze graag deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, maar daar in veel gevallen onvoldoende financiële middelen voor te hebben.

De werkgroep Buzz010 bereidt een plan voor om herstart van de vervoersdienst voor basisscholen mogelijk te maken, met het KCR als ‘centraal loket’. Rond de zomervakantie wordt uitsluitsel verwacht over de doorstart van Buzz010.