Onderzoek gebruik CJP Cultuurkaart in Rotterdam

23 januari 2015

Waarom blijft het gebruik van de CJP Cultuurkaart in Rotterdam achter bij dat van andere steden? Hoe kan het relatief lage deelnamepercentage in Rotterdam omhoog? Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam heeft DSP-groep gevraagd een aantal hypothesen voor het relatief lage deelnamepercentage in Rotterdam te toetsen, om zo ook aanwijzingen te krijgen de deelname kan worden vergroot. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september-december 2014.

 

Het onderzoek geeft antwoord op vragen als: is de verandering van financiële structuur van de Cultuurkaart een reden voor scholen om niet deel te nemen? Is er een verband tussen de cultuurparticipatie in Rotterdam en de deelname van de VO- scholen aan de Cultuurkaart te noemen? Kan het KCR acties ondernemen om de deelname aan de Cultuurkaart stimuleren?

 

In het onderzoek is Rotterdam met Amsterdam, Dordrecht en Groningen vergeleken op het gebied van deelname aan de Cultuurkaart, relevant gemeentelijk beleid, demografische gegevens en het culturele aanbod in de periode van 2010 tot en met 2014. Door interviews te houden met de stakeholders is er eerst achtergrondinformatie verzameld over de lokale situatie en beleid. Daarnaast zijn er ook interviews gehouden met twee scholen die wel en met vijf scholen die geen gebruik maken van de Cultuurkaart.

Conclusies uit het onderzoek:

  • Alle scholen in het voortgezet onderwijs hebben nu minder geld voor cultuureducatie. Waarom Rotterdam achterblijft met deelname is niet alleen vanuit de financiën te verklaren.
  • De communicatie rond de Cultuurkaart kan in Rotterdam beter
  • Het inpassen van cultureel aanbod in het lesprogramma kan efficiënter

Lees hier het volledig onderzoek