Onderzoek: 3 jaar schoolscan

25 januari 2016

Veel scholen doen aan cultuuronderwijs. Een groot deel van het Rotterdamse onderwijs doet mee aan het Cultuurtraject. Dat is een goede eerste stap. Stap twee is verdieping. De Schoolscan is daar een goede tool voor. Tussen 2013 en 2015 heeft het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) 23 Schoolscans Cultuureducatie uitgevoerd op evenzoveel scholen in het primair onderwijs binnen Rotterdam.

 

De KCR-Schoolscan Cultuureducatie is een onderzoek naar de stand van zaken op de betreffende school als het gaat om cultuuronderwijs. De scan geeft antwoord op vragen als: wat is de visie en wat zijn de ambities van de school met betrekking tot cultuuronderwijs? Hoe wordt er binnen het schoolteam over gedacht? Wat zijn de mogelijkheden van de school en wat zijn de wensen? Op basis van het totaalbeeld dat hieruit ontstaat, adviseert het KCR op maat over vervolgstappen. 

 

In 23 Schoolscans Cultuureducatie heeft het KCR 568 gesprekken gehouden met directies, leerkrachten en overige medewerkers van de betrokken scholen. De scholen zijn afkomstig uit heel verschillende wijken van Rotterdam. Tezamen geven de Schoolscans een goede indicatie van de stand van zaken als het gaat om cultuureducatie in de stad.

 

Het KCR deed onderzoek naar de uitkomst van deze gesprekken. Welk beeld wordt er geschetst als we alle resultaten analyseren? En wat zegt dat over het onderwijs van Rotterdam als het gaat om cultuureducatie? Het onderzoek kun je hier lezen.