Onderzoek 2017-2018 naar financiële ondersteuning van een Rotterdamse Cultuurkaart

08 mei 2018

KCR liet, in gesprek met vertegenwoordigers van scholen en culturele instellingen, onderzoek doen naar de mogelijkheden om het bedrijfsleven te interesseren in het financieren van een specifiek Rotterdamse cultuurkaart voor jongeren. Lees er hier meer over.

 

De Cultuurkaart blijkt ook in Rotterdam een belangrijke stimulans voor scholen om het kunstbezoek van hun leerlingen aan de culturele instellingen in de stad te organiseren. Toch bleef deelname door scholen aan de kaart achter op het landelijk gemiddelde. Daarop initieerde KCR en het Rotterdams CKV een actie waarbij de gemeente Rotterdam extra budget financierde voor de Cultuurkaart. Het resultaat was een stijging van deelname van maar liefst 22%. Om deze extra financiële bijdrage, die een groot effect blijkt hebben op de deelname, te bestendigen, gingen KCR en Rotterdams CKV op zoek naar alternatieve financiering. KCR liet, in gesprek met vertegenwoordigers van scholen en culturele instellingen, onderzoek doen naar de mogelijkheden om na deze periode het bedrijfsleven te interesseren in het financieren van een specifiek Rotterdamse cultuurkaart voor jongeren.

 

Bedrijven in Rotterdam dragen cultuur een warm hart toe, zo blijkt uit het onderzoek. Bovendien zijn zij vanuit maatschappelijke betrokkenheid geïnteresseerd in het vergroten van de kansen van Rotterdamse jongeren. Echter, een mogelijke ondersteuning van cultuuronderwijs blijkt voor bedrijven allerminst vanzelfsprekend, omdat scholen daar volgens hen vooral zelf initiatief toe moeten nemen en het daarnaast als taak van de overheid wordt gezien.

 

Met de extra stimulans voor de Cultuurkaart de afgelopen twee jaar, hebben scholen de mogelijkheid gekregen ervaring op te doen met cultuur. We hopen genoeg om hun deelname aan de Cultuurkaart te continueren.

 

Bekijk de adviezen in deze hand-out over het onderzoek van Van Dooren Advies.