Nadruk op discussie gewenst - student Anouk Leijtens over de aftrap Gelijke Kansen Alliantie

16 maart 2017


Wat vonden aanwezigen van de aftrap van de Rotterdamse Gelijke Kansen Alliantie? Anouk Leijtens is masterstudent Arts, Society and Culture aan de Erasmus Universiteit. Wat was haar ervaring van de dag?

De Rotterdamse Schouwburg was het toneel voor de aftrap van de Rotterdamse Gelijke Kansen Alliantie op 6 maart, waar ik bij aanwezig was. Een mooie locatie die in deze context als ontmoetingsplek voor cultuur- en onderwijsprofessionals, leerlingen en andere belangstellenden diende. De aftrap stond in het teken van de dialoog tussen betrokken partijen, zoals het onderwijs en de culturele sector. Studenten werden aan het woord gelaten over hun ervaring met kunst en cultuur en hoe dit hen had geholpen bij hun ontwikkeling.

De persoonlijke verhalen van studenten vormden een mooie afwisseling op de wetenschappelijke bijdrage, zoals die van professor Erik Scherder. Professor Scherder sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap over de invloed van cultuur op de verschillende hersenhelften. Leerlingen van verschillende scholen werden aan het werk gezet in workshops, om daarna verslag te doen van hun bevindingen.

Door de samenkomst van docenten, wetenschappers, wethouders en leerlingen werd een waardevolle brug geslagen tussen de theorie, de implementatie en de praktijk. Dit zorgde voor doelmatige pitches, inspirerende discussies en persoonlijke tafelgesprekken.

De bijeenkomst was gericht op ‘gelijke kansen’ voor iedereen. Hoe verwacht men cultuureducatie te implementeren in het dagelijkse onderwijs van kinderen en jongeren om die gelijke kansen te bevorderen? Daar had meer de nadruk op mogen liggen, in plaats van op de succesverhalen van leerlingen en studenten die door cultuureducatie ‘veranderd zijn’. Want wat mij betreft hoeft bewijs dát het je kan veranderen niet geleverd te worden, maar gaat het meer om het hoe.

Een uitgebreidere discussie met en tussen leerkrachten was welkom geweest, die nu door een gebrek aan tijd niet helemaal gevoerd werd.

Voor mij persoonlijk was het een mooie ochtend: ik heb mee kunnen maken hoe er op verschillende niches binnen het onderwijslandschap gewerkt wordt aan verrijking van het onderwijs en het belang van cultuureducatie daarin.

Anouk Leijtens