Muziek heeft haar eigen platform van ambassadeurs

08 september 2015

Muziek heeft haar eigen platform van ambassadeurs: een interview met Ariëtte Kasbergen (directeur SKVR) en Jantien Westerveld (directeur Méér Muziek in de Klas).

 

‘’Een land zonder kunst en cultuur is een heel arm land’’, zegt Joop van den Ende tijdens zijn interview met Eva Jinek. Hij pleit voor meer muziek in de klas. De afgelopen jaren heeft er een flinke verandering plaatsgevonden in kunst en cultuur in Nederland. Theaters, productiehuizen, muziekscholen en vakleerkrachten zijn wegbezuinigd. Ariëtte Kasbergen, directeur van de SKVR: ‘’De laatste jaren is steeds meer ontdekt hoe belangrijk muziekonderwijs is voor kinderen. Kunstonderwijs en zeker muziekonderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, niet alleen muzikaal, maar ook in allerlei andere competenties’’.

 

Daarom kwam minister Bussemaker in juli 2014 met de vraag om een handreiking op te stellen waardoor in 2020 alle kinderen in het basisonderwijs muzieklessen krijgen. Deze handreiking en de bevlogenheid voor muziek en kinderen van Joop van den Ende, maar ook Koningin Máxima, heeft als resultaat de organisatie Méér Muziek in de Klas, waarvan het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs een onderdeel is. Dit platform is uniek voor de cultuursector en met ambassadeurs als Joop van den Ende en Koningin Máxima een ijzersterk product.

 

Voor Méér Muziek in de Klas slaan de publieke- en private sector de handen ineen. Joop van den Ende heeft aangegeven muziek voor kinderen erg belangrijk te vinden en gaat samen met andere private partijen kijken of zij ook kunnen bijdragen. Het platform bestaat uit sleutelfiguren uit verschillende sectoren. Hierdoor kunnen zij gesprekspartners zijn aan de juiste tafels, zodat muziekonderwijs op de juiste plekken onder de aandacht wordt gebracht.

 

De handreiking is erg concreet geschreven, het noemt actiepunten die gekoppeld worden aan stakeholders, zoals schoolbesturen. Het biedt ook op grote schaal meer handvatten en richtlijnen dan dat er voorheen was. ‘’We kunnen nu veel gerichter in gesprek gaan met groepen die van belang zijn om dit voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk hoop ik dat leerkrachten, ouders en alle andere partijen het belang inzien van goed muziekonderwijs voor kinderen, dat muziekonderwijs vanzelfsprekend is. En dat leerkrachten zich zeker voelen om muzieklessen te geven’’, vertelt Jantien Westerveld, directeur van Méér Muziek in de Klas.

 

Landelijk gebeuren er al vele mooie dingen qua muziekonderwijs, ook in Rotterdam. Bijvoorbeeld het samenwerkingsverband tussen verschillende aanbieders van muziek: de SKVR (multidisciplinair centrum voor de kunsten in Rotterdam en de grootste muziekschool van Europa), het Rotterdam Philharmonisch Orkest, de Doelen, Codarts, Music Matters en Grounds. Samen zetten zij zich in om de muziekleerlijnen in Rotterdam goed voor elkaar te krijgen. Het platform wil dit soort activiteiten zichtbaar maken, zodat dit ook op andere plekken in Nederland wordt gezien en overgenomen, maar ieder op hun eigen manier.

 

De komende jaren worden er meerdere stappen ondernomen om het uiteindelijke doel, in 2020 muzieklessen voor alle kinderen in het basisonderwijs, te behalen. Méér Muziek in de Klas is op dit moment bezig met het formuleren van een werkplan. Wel kan alvast aangekondigd worden dat Méér Muziek in de Klas vanaf september 2016 met een tv-programma komt op NPO 3. ‘’Wij hopen op die manier kinderen en ouders op het spoor te zetten om zelf muziek te maken. Dat ze ervaren hoe leuk het is en hoe je dat samen met de klas kan doen’’, aldus Jantien Westerveld.