Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs (extern onderzoek)

29 maart 2016

In 2015 publiceerden Sardes en Oberon i.o.v. het Ministerie van OCW het onderzoek: Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs. De opzet is zodanig dat deze resultaten vergelijkbaar zijn met een vergelijkbare monitor in 2009. 418 vo-locaties in heel Nederland hebben deelgenomen aan het onderzoek. De onderzoeksvraag: ‘Hoe geven scholen voor voortgezet onderwijs vorm aan de kwaliteit van cultuuronderwijs?'  

Opvallende conclusies:

 

Veel VO-scholen koppelen in 2015 hun visie op cultuuronderwijs aan 21ste eeuwse vaardigheden:

 

"Er is een brede maatschappelijke dialoog gestart over de toekomst van het onderwijs. De SLO heeft een conceptueel kader gemaakt voor de vaardigheden van de 21ste eeuw. Creativiteit maakt daar deel van uit. Veel geïnterviewde scholen verwijzen naar deze vaardigheden als zij uitleggen waarom zij aandacht voor kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs belangrijk vinden."

 

Ook blijkt dat er nog veel te winnen valt op het gebied van samenwerking met externe culturele partners:

 

"De samenwerking met de partners leidt lang niet altijd tot kwalitatief beter cultuuronderwijs volgens de scholen. Minder dan de helft van de scholen antwoordt volmondig ‘ja’ op de vraag of de samenwerking met de genoemde externe partners daadwerkelijk tot kwalitatief beter cultuuronderwijs leidt. Als er wel sprake is van toename van kwaliteit, dan is het op het gebied van kennis en vaardigheden van de leerlingen. Andere mogelijke kwaliteitsaspecten (zoals kennis en vaardigheden van docenten, samenhang in het onderwijs of doorlopende leerlijnen) hebben volgens slechts een klein aantal vo-scholen baat bij de samenwerking met externe partners." 

Lees hier het gehele onderzoek