Mogelijke doorstart Buzz010: geef uw mening

02 juli 2015

In schooljaar 2013-2014 is er een pilot uitgevoerd rondom excursiebezoek van basisscholen onder de naam Buzz010, waar veel scholen gebruik van hebben gemaakt. Uit de evaluatie bleek dat Buzz010 in een behoefte voorzag. Vooralsnog is Buzz010 echter niet gecontinueerd.

 

Vanuit zowel het onderwijs als de cultuursector horen wij dat er interesse is in een continuering van Buzz010. Wij peilen de behoefte aan continuering van Buzz010 via een poll. Bij voldoende draagvlak willen we samen met schoolbesturen, gemeente en andere partijen proberen om een doorstart van de Buzz010 te doen realiseren.

 

De poll is inmiddels gesloten.