Minister wil meer muziek in de klas met Impuls muziekonderwijs

15 oktober 2015

“Met de regeling Impuls muziekonderwijs bieden we scholen de kans om muziekles weer duurzaam in te bedden in het schoolplan.” Afgelopen woensdag 14 oktober vond op basisschool De Bavokring in Rotterdam de landelijke kick-off plaats van de Impuls Muziekonderwijs, een nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

 

De regeling is onderdeel van de plannen van minister Bussemaker voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. De lancering werd verzorgd door het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), dat de brug vormt tussen culturele instellingen en het onderwijs. Rotterdamse scholen kunnen samen met het KCR actief op zoek naar culturele partijen waarmee ze een muzikale samenwerking kunnen aangaan voor beter muziekonderwijs. Anne Marie Backes (directeur van het KCR) vertelt hierover: “Leren genieten van muziek hoort bij de ontwikkeling van een kind, en dat doe je vooral door samen te zingen en zelf muziek te maken.”

 

Muziek maakt leren weer leuk!
Op basisschool De Bavokring, waar de aftrap plaatsvond, zijn de mogelijkheden van de Impuls muziekonderwijs goed zichtbaar. Deze school omarmt het project ‘Ieder Kind een Instrument’ (een samenwerking met SKVR) waarbij ieder kind op school de kans krijgt om een muziekinstrument te leren bespelen. Tijdens de officiële aftrap lieten de kinderen van groep 4 en 6 dan ook trots hun kunsten zien. Schooldirecteur Aziz el Amiri vertelde in een toespraak gepassioneerd over het belang van muziek in de ontwikkeling van een kind: “Muziek is nodig om jezelf te mogen zijn, voor als je blij of juist verdrietig bent. Dat geldt niet alleen voor kansarme of kansrijke kinderen, maar voor alle kinderen. En natuurlijk maakt muziek school en leren weer leuk!”


Met de Impuls muziekonderwijs kunnen scholen hun muzieklessen verbeteren, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met lokale partijen uit het muziekveld. Zo kunnen ze, net als op De Bavokring, viool- en gitaarlessen van professionele docenten aanbieden, maar ook brassbands in de klas en les van een poppodium zijn mogelijk.

 

Verbinding tussen scholen en cultuur
Scholen die de ambitie voor beter muziekonderwijs delen kunnen vanaf 2 november een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De bedoeling is dat scholen deze subsidie gebruiken om de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan te vergroten, structureel muziekles te verzorgen onder schooltijd en verbindingen aan te gaan met muzikale partners in de omgeving van de school. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen, maar kan oplopen tot 20.000 euro voor drie jaar. Aanvragen kan ieder jaar, tot 1 april.

 

Voor meer informatie:
Fonds voor Cultuurparticipatie: http://www.cultuurparticipatie.nl/nieuws/impuls-muziekonderwijs-vraag-subsidie-aan.html

 

Het KCR publiceerde twee blogs over muziekonderwijs. Blog 1 gaat over de regeling Impuls muziekonderwijs en in blog 2 laten we professor Erik Scherder aan het woord over het belang van muziek in het onderwijs.