Maand van Cultuuronderwijs 2019: lever je activiteiten aan!

11 december 2018


Tijdens de Maand van Cultuuronderwijs (MvCO), in maart 2019, zetten we het Rotterdamse cultuuronderwijs in de spotlight. Onderwijs, gemeente, culturele sector en creatieve industrie komen samen om in debatten, lezingen, festivals en workshops mee te denken. Samen met KCR leveren zij daarmee een bijdrage aan het cultuuronderwijs van morgen. Het thema is ‘De drempel over’.


In Rotterdam is maart voor de derde keer de Maand van Cultuuronderwijs. Voor en door scholen, theaters, musea en andere culturele instellingen.
De MvCO geeft professionals en onderwijsgeïnteresseerden een blik op hét toekomstbestendige onderwijs van de 21e eeuw: cultuuronderwijs.


Programma gezocht!

Wat is de blik van leerlingen op de stad? En welke wereld gaat er voor hen en hun leerkrachten/docenten open als zij de stad door de bril van een ander zien? We onderzoeken hoe cultuuronderwijs uitnodigt om je te verbinden met de stad: verken je wijk, ontmoet je buren, zoek de onverwachte verbinding. Maar ook: ga je eigen omgeving uit en ontdek de lol van het binnenstappen in een vreemde omgeving, of dat nu een boek of een gebouw is. Leer de stad en jezelf op een andere manier kennen!

Heb je activiteiten waarin je publiek uitnodigt ‘De drempel over’ te gaan? Programma dat opvalt of onderzoekt? Lever het dan aan voor de Maand van Cultuuronderwijs 2019!

Doe je mee?
De inschrijfperiode voor MvCO 2019 is geopend. Doe ook mee! Lever uiterlijk 27 januari 2019 jouw programma aan. Dit kan met het aanmeldformulier.

KCR promoot de aangemelde programma’s onder onderwijs- en cultuurprofessionals in Rotterdam en daarbuiten op haar website, verschillende sociale media, in magazines enz. onder de gezamenlijke noemer: Maand van Cultuuronderwijs en #MvCO.

Invalshoeken
Je programma sluit aan op het hoofdthema 'de drempel over'. Je kan daarbij denken aan één of meerdere van de door ons geformuleerde invalshoeken: ‘Buurten’, ‘Rotterdamse Routes’ en ‘Uit je hoofd’.

1. Buurten
De culturele omgeving in de wijk van de school. Wat tref je aan bij jullie om de hoek?
Uitgangspunt: de leerling in relatie tot de culturele omgeving. De publieke ruimte en culturele locaties in de wijk kunnen een plek worden voor ontmoetingen en ontwikkelingen. Vragen hierbij kunnen zijn: Wie zit er bij ons om de hoek? Waar kunnen we elkaar ontmoeten? Hoe creëren we ruimte voor eerste ontmoetingen, voor het experiment en het avontuur? En wat levert dat op voor de leerlingen, de leraren, de makers en voor de stad?


Onderwijsdomeinen:

- Je verbonden voel met de stad
- Rotterdammerschap
- Burgerschapsonderwijs

2. Rotterdamse routes
Talenten als rolmodellen voor leerlingen. Routes door de stad langs de drempels die zij namen of nemen.
Welke routes in de stad hebben de talenten die hier opgegroeid zijn genomen, en welke drempels, fysiek en mentaal, zijn zij overgegaan? De stad als plattegrond met wandelroutes voor talentontwikkeling. Vragen hierbij kunnen zijn: Waar liggen fysiek de haltes om aan talentontwikkeling te doen? Welke stap kun je vanuit de school naar buiten maken? En waar liggen mentaal de uitdagingen? Wie kan je de weg wijzen? Is het podium van de stad voor iedereen? Welke rol speelt de stad in talentontwikkeling. En hoe kan de school hierin bijdragen?


Onderwijsdomeinen:

Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding met focus op talentontwikkeling

3. Uit je hoofd
Kunstbeleving. Je gaan verhouden tot het vreemde. Kom uit je comfortzone en verruim je perspectief: neem een onbekende drempel.
Hoe verruimen leerlingen hun perspectief en hun mogelijkheden wanneer zij nieuwe plekken binnengaan? Dat kunnen echte fysieke plekken zijn, maar ook denkbeeldige, wanneer zij een boek, een verhaal, een voorstelling binnenstappen. Wat vraagt dat van hen? Wat vraagt dat van ons als lezer, kijker, luisteraar? Wat is de waarde van die drempel overgaan en hoe kan de leraar de leerling uitdagen hiertoe, zodat de leerling zelf mede vormgeeft aan zijn leerproces?


Onderwijsdomeinen:

- Sociaal emotionele ontwikkeling
- De verbeelding

Het hoofdthema en de invalshoeken komen op de meest uiteenlopende manieren terug in alle activiteiten rondom de MvCO. Vanaf 4 februari 2019 is het gehele programma te vinden op www.kc-r.nl/mvco.

Voorwaarden
De programma’s moeten voldoen aan deze voorwaarden:

- De activiteit of het evenement moet plaatsvinden in maart 2019.
- De activiteit of het evenement moet professionals/geïnteresseerden binnen (cultuur)onderwijs en cultuureducatie als één van de doelgroepen hebben. Dat kunnen zijn: (toekomstige) docenten, leerkrachten, (educatie)medewerkers bij culturele instellingen, academici, beleidsmakers, onderwijsgeïnteresseerden, ouders.
- De activiteit past bij  het hoofdthema of een of meerdere van de genoemde invalshoeken.
- Besloten evenementen komen niet in aanmerking om opgenomen te worden.


Vragen?

Stel ze aan Nanda de Reuver, projectcoördinator Maand van Cultuuronderwijs. Mail naar evenementen@kc-r.nl 

Wil je niets missen van de Maand van Cultuuronderwijs? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.