Leerplannen kunstzinnige oriëntatie op maat

20 april 2017

Veel scholen willen graag cultuuronderwijs op school aanbieden, maar hebben nu bijvoorbeeld een wat versnipperd programma. Of scholen willen juist hun cultuuronderwijs verdiepen, maar weten niet hoe te beginnen of waar ze de tijd vandaan moeten halen. Ook willen veel scholen cultuuronderwijs niet alleen in aparte lessen aanbieden, maar onderwijs aanbieden waarin meer samenhang is tussen de verschillende vakken. Leren wordt op deze manier leuker en actiever en dat maakt kinderen gemotiveerder, hetgeen weer tot betere prestaties leidt.

Een van de manieren om basisscholen te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanbieden van goed cultuuronderwijs, is het samen ontwikkelen van een leerplan. Het KCR heeft in samenwerking met onderzoeker Fianne Konings een werkwijze ontwikkeld om samen met scholen een leerplan cultuuronderwijs te ontwikkelen. En daarmee wordt cultuuronderwijs in één keer geïntegreerd in het lescurriculum. Daarnaast is het leerplan op maat gemaakt op basis van de uitgangspunten van jouw school en jouw leerlingen.

Zo'n leerplan cultuuronderwijs:

  • Sluit aan bij de context van de school (visie en missie van de school).
  • Gaat uit van het kennen en kunnen van de leerlingen in groep 8 en redeneert terug.
  • Wordt ontworpen rondom essentiële vragen en inzichten voor leerlingen.
  • Is een beredeneerde en systematische aanpak voor groep 1 t/m 8.
  • Is een samenwerking van directies, leerkrachten, vakdocenten en culturele instellingen.
  • Een proces dat wordt gecoördineerd door het KCR.
  • Is een ontwerp op maat, dat richting geeft, maar ook ruimte.
  • Is dynamisch en kan na verloop van tijd bijgesteld worden.
  • Geeft leerkrachten en/of vakdocenten handvatten en ruimte om het cultuuronderwijs structureel kwalitatief vorm te geven.
  • Is uniek en helemaal afgestemd op de leerlingen, de leerkrachten, en de mogelijkheden in de wijk en stad

Klik hier voor het onderzoek: Leerplannen in Ontwikkeling van Fianne Konings.

Klik hier voor de methode leerplannen op maat van het KCR. 


Vragen? Mail dan naar: Femke van de Wiel.