Kunst actief meemaken

16 juni 2015

Op 12 juli 2015 schreef staatssecretaris Dekker, mede namens de minister van OCW, een brief naar de Tweede Kamer. In deze brief licht hij zijn overwegingen toe over vernieuwing van het schoolexamenvak CKV havo/vwo.


In 2013 maakte de secretaris bekend dat CKV als verplicht schoolexamenvak behouden blijft. Echter is hij wel van mening dat er meer ruimte moet komen voor een schooleigen invulling. De verplichting tot actieve deelname aan 6 of 8 culturele activiteiten worden daarom geschrapt. Ook is het vak toe aan een kwaliteitsimpuls en een moderniseringsslag. Met deze opdracht is de 'Vernieuwingscommissie CKV' begin 2014 aan de slag gegaan.

Door de positieve ontvangst van de voorstellen heeft de secretaris besloten het advies van de commissie voor een nieuw examenprogramma over te nemen. Om docenten meer houvast te geven bij de vormgeving van het vak, heeft het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO handreikingen geschreven.

 

Lees hier de brief naar de Tweede Kamer en de handreikingen van SLO.