Kick-off professionele leergemeenschap Rotterdams CKV voortgezet onderwijs

07 november 2017

Het schooljaar is begonnen, en daarmee ook de bijeenkomsten van de professionele leergemeenschap Rotterdams CKV. Dinsdag 10 oktober was de kick-offbijeenkomst voor dit schooljaar in het Hofpleintheater in Rotterdam. “Wat een goede bijeenkomst! De uitwisseling van kennis en informatie is zo waardevol” aldus Tanya Lodder, educator bij Digital Playground en kartrekker binnen het Rotterdams CKV. Het onderwerp van deze bijeenkomst: ”wat is de positie van Rotterdams CKV?"

 

“Kartrekkers” zijn een kleine groep binnen de leergemeenschap. Zij werken aan de strategie, communicatie en lobby van Rotterdams CKV. Na de voorstelronde van de nieuwe kartrekkers, volgen vier korte pitches van de nieuwe proeftuinen van 2017-2018. Deze proeftuinen zijn een co-creatie tussen twee culturele instellingen en een school waarin programma’s ontwikkeld worden op basis van onderzoeksvragen van leerlingen in het VO. Zo kunnen leerlingen aan de slag met vragen die ze zelf stellen: vragen vanuit hun ervaring en interesses, samen met culturele instellingen en ckv docenten. De Cultuurkaart is een goed middel om de proeftuinen waar te kunnen maken.

 

Gastspreker Dorien Folkers (hoofd educatie Maas Theater en Dans) en kartrekker Wilma Bendijk (Lucia Petrus) leiden vervolgens een deelsessie waarin aan de hand van stellingen verdieping werd gezocht op een : “hoe kan je als school inzetten om gelijke kansen aan alle leerlingen te bieden?” Tot welke inzichten zijn ze gekomen? Ook al is er geen landelijk examen voor ckv, scholen moeten er alsnog voor zorgen dat ze programmering met kwaliteit leveren aan hun studenten. Het is belangrijk dat instellingen dit samen met hun studenten en kunstinstellingen blijven doen.

 

Een ander onderwerp was: hoe geef je het PTA (programma voor toetsing en afsluiting) van ckv vorm?” Thom Tullenaar van het Emmauscollege en kartrekker van Rotterdams CKV vertelt bevlogen hoe hij dit aanpakt. Thom heeft zijn PTA ingericht in drie perioden met elk een eigen thema: Mijn Culturele Identiteit, Filmverhalen en Beeldende Muziekfragmenten. Per periode kiest hij 2 dimensies en verschillende werkvormen. De studielasturen staan per opdracht duidelijk omschreven. Hij sluit na deze perioden af met een cijfer. Zijn ervaring leert dat een PTA een heldere verwachting aangeeft voor leerlingen en ouders.

 

Het ckv is een onderdeel van een combinatiecijfer met 1 of 2 andere vakken en het profielwerkstuk. Per school is dit verschillend. Elke school heeft een ander programma. Bij het Emmauscollege van Thom is het cijfer een combinatie van: levensbeschouwing, maatschappijleer, ckv, en profielwerkstuk. Op het Laurens Lyceum bieden docenten 12 activiteiten waar de leerlingen minimaal 6 moeten kiezen. Mascha Wasserman (Lyceum Rotterdam) richt het CKV vrijblijvender in. Zij wisselt van werkvormen. Een grote invulling van haar programma is het bezoek van alle leerlingen aan de Dutch Design Week.

 

Wat waren de uitkomsten van deze sessie? Iedere school heeft een aanpak die goed past bij hún leerlingen en instelling. Een samenwerking met andere vakken voor het combinatiecijfer is voor veel scholen nog een brug te ver, voor andere scholen niet. De professionele leergemeenschap biedt ruimte voor docenten om met elkaar te sparren en om op nieuwe inzichten te komen. “Er staat een heel netwerk achter ze. Ik denk dat dit de kracht van de leergemeenschap is. Het is belangrijk dat je dat in een bijeenkomst ook voelt, dat je niet alleen staat. Ik denk dat dat geslaagd is deze keer,” aldus kartrekker Tanya Lodder.Om de 6 weken vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats. Elk heeft een ander onderwerp, samenstelling en locatie. De bijeenkomst bestaat uit een plenaire sessie, een paar deelsessies, een update van Rotterdams CKV en een borrel.Erbij zijn de volgende keer? De eerstvolgende professionele leergemeenschap is 28 november om 15:15 op Willem de Kooning Academie (WDKA), Blaak 10, Rotterdam.