Kenniskring 21

22 november 2016

Gemeente Rotterdam presenteerde haar onderwijsbeleid Leren Loont! met hierin ruimte voor invulling van de vaardigheden, een ontwikkeling die haar de titel ‘Onderwijsstad van het jaar’ opleverde. Vanaf oktober 2016 zal de stad deze titel voeren.
Het KCR besloot als reactie daarop een denktank over de 21e Century Skills te creëren: Kenniskring 21. Een kraamkamer voor het waarom in ‘niet lullen, maar poetsen’ hands on Rotterdam. Uiteindelijk komen de genodigden, die uit zowel Rotterdam als daarbuiten komen, overeen dat het model van de 21st Century Skills onder doe loep genomen wordt. Is dit wel de geëigende manier om bij te dragen aan hybride cultuureducatie? De Kenniskring zal zich hier de komende periode over buigen.

23 augustus 2016
De aftrap van Kenniskring 21 was op 23 augustus. Op die dag werd het doel bepaald van de denktank en kritisch gekeken naar het model van 21st century skills. Er was ruimte voor de deelnemers om zich te uitten over het model. Binnen de discussie ontstonden veel vragen. Dit was het uitgangspunt van de Kenniskring. Lees hier meer over de aftrap.

22 november 2016
Kenniskring 21 was op 22 november te gast bij Digital Playground met Henk Lamers. Het door SLO aangereikte model van de 21st century skills was het onderwerp van deze bijeenkomst.

6 december 2016
‘Leren in de 21e eeuw’ was het onderwerp van Kenniskring 21 op 6 december. De Kenniskring kwam samen in de Kunsthal met filosoof Henk Oosterling. Sanne Helbers van het KCR schreef een essay over leren in de 21e eeuw. Lees het essay hier.

28 maart 2017
Tijdens de conferentie Afkijken mag! gaf professor en onderwijspedagoog Gert Biesta een lezing met als thema kunst in de context van het onderwijs en onderwijs in de context van kunst. Hierna werd er een paneldiscussie gehouden met vier leden van Kenniskring 21. Thema's waren hierbij de rol van de leerkracht versus die van de vakdocent, de weerstand die leerlingen kunnen hebben bij het ervaren van kunst, het loslaten van methoden op de schoolvloer en de rol van receptieve kunstbeoefening. Bekijk hier de presentatie van Gert Biesta. Binnenkort volgt er een artikel als vervolg op het eerste artikel van Kenniskring 21.