Kenniskatern: Thuis. Identiteit & grootstedelijkheid. (editie 6, 2017)

28 maart 2017

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) publiceert de zesde editie van het Kenniskatern met als titel: ‘Thuis. Identiteit en grootstedelijkheid’. Op de tweejaarlijkse conferentie ‘Afkijken Mag!” heeft Gert Biesta het eerste katern ontvangen.

KCR zet zich samen met verschillende partners in om het Rotterdamse cultuuronderwijs te versterken. Samen tot nieuwe inzichten komen die het Rotterdamse onderwijs krachtiger kunnen maken. Het delen van kennis en ervaringen past bij een kenniscentrum. Met die gedachte publiceert het KCR elk jaar een Kenniskatern waarin een actueel thema wordt belicht.

Wie ben je en hoe word je gevormd? Welke mogelijkheden en onmogelijkheden vormen jou en hoe ga je daarmee om? Welke rol speelt de 21e eeuw hierin en de steeds verdergaande digitalisering en globalisering? En: hoe kan cultuureducatie hier een rol in spelen? Het zijn actuele vragen in Rotterdam maar ook daarbuiten. Deze editie van het Kenniskatern zoomt in op deze vragen en wordt de rol van cultuuronderwijs belicht bij identiteitsvorming, onder andere tegen de achtergrond van grootstedelijkheid, digitalisering en globalisering.

Lees hier online het Kenniskatern: Thuis. Identiteit & grootstedelijkheid.

Wilt je liever een hardcopy versie ontvangen? Neem dan contact op met Sanne Helbers.

 

 

 

Foto: Thomas Nondh Jansen