Kenniskatern: De vele gezichten van cultuur (editie 5, 2016)

23 maart 2016

Ter gelegenheid van onze vijfde verjaardag publiceert KCR de vijfde editie van het Kenniskatern: De Vele Gezichten van Cultuur.

Sinds de oprichting in januari 2011 zetten wij ons, samen met verschillende partners, in om het Rotterdamse cultuuronderwijs te versterken. Het delen van kennis en ervaringen hoort daarbij. Samen tot nieuwe inzichten komen die het Rotterdamse onderwijs krachtiger kunnen maken. Met die insteek stellen we ook het Kenniskatern samen. In deze editie wordt cultuuronderwijs door zeven verschillende auteurs belicht. Cultuuronderwijs en identiteit is hierbij een terugkerend thema: hoe werkt het één ten dienste van het ander? En waarom is identiteitsvorming vandaag de dag zo belangrijk?

 

We laten ervaringsverhalen uit het onderwijs horen: hoe mensen, vanuit wie ze zijn, op een heel vanzelfsprekende manier hun talenten inzetten. Maar ook de kinderen zelf, en de wetenschap komen aan het woord. Hopelijk leveren de verhalen in dit katern u inspiratie op om cultuureducatie verder te brengen in de veelvormigheid van de alledaagse onderwijspraktijk.

 

Lees hier online het Kenniskatern: De Vele Gezichten van Cultuur