KCR start Kenniskring 21st Century Skills

01 juni 2016

Vanaf 1 oktober 2016 is Rotterdam Onderwijsstad van het jaar. De Toetsingscommissie roemt de stad om haar flexibiliteit in onderwijsbeleid. Deze kans is onmiddellijk aangegrepen als katalysator voor nog meer vernieuwing. Niet voor niets is het motto: “Bouwen aan de toekomst”. En wanneer het gaat over de toekomst van onderwijs, staan de 21st Century Skills (21ste-eeuwse vaardigheden) hoog op de prioriteiten lijst. Zo ook in het beleidsplan ‘Leren Loont!’.

Om dit begrip verder te ontwikkelen, van buzzword tot praktische implementatie en verankering binnen het Rotterdamse (cultuur)onderwijs, start KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam) in augustus 2016 een Kenniskring, namelijk de Kenniskring 21.

Kenniskring 21 haalt inspiratie uit Silicon Valley

21ste-eeuwse vaardigheden zijn toekomstbestendige competenties als samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communicatieve vaardigheid en probleemoplossend vermogen. De kenniskring die zich hierover buigt zal bestaan uit een kernteam uit het veld, aangevuld met genodigde gastsprekers en meedenkers. Zij zullen zich natuurlijk theoretisch laten voeden, maar de focus blijft trefzeker liggen op de vertaalslag naar de praktijk. Rotterdam is immers de stad van het doen.

De gastsprekers komen onder meer uit het bedrijfsleven. Kenniskring 21 kijkt naar buiten, wil inspiratie uit Silicon Valley. Vloggers, start ups en CEO’s die onze technologische toekomst in beeld hebben. Maar ook van partijen die de mogelijkheden van deze tijd weten te koppelen aan het tastbare, het tactiele. Hoe geef je vakmanschap en ambacht vorm in de moderne tijd?

 

Koppeling cultuureducatie en andere vakken

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn inmiddels al niet meer weg te denken uit de cultuureducatie. Nu de gehele onderwijspraktijk deze vaardigheden steeds meer zal gaan omarmen, ontstaat een unieke kans voor samenwerking en koppeling tussen cultuureducatie en de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer. Zingeving, identiteitsvorming en creativiteit: begrippen die een steeds grotere rol gaan spelen, naast het zich meester maken van de gegeven lesstof. Cultuuronderwijs kan hier zonder twijfel aan bijdragen. Ook dit is een vanzelfsprekend doel van Kenniskring 21.

 

Presentatie in augustus 2016

De aftrap voor Kenniskring 21 zal in augustus zijn, vlak voor de start van het schooljaar 2016 – 2017. Vanaf dat moment zullen ieder kwartaal sessies plaatsvinden, soms openbaar zodat geïnteresseerden het proces kunnen volgen. Het resultaat is een serie van publicaties, die gebundeld kan worden tot een manifest. Wie interesse heeft in de Kenniskring 21 kan contact opnemen met Anna van der Goot, a.van.der.goot@kc-r.nl of 010 2680387