Impuls Muziekonderwijs

28 juli 2015

Zit er al muziek in uw school? Bent u al bezig met muziekonderwijs, maar wilt u dit verdiepen en verstevigen? Vanaf het najaar van 2015 kunnen scholen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie onder de noemer ‘Impuls Muziekonderwijs’.

Bedoeling is dat scholen hiermee de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen.

 

Vanaf oktober 2015 kunnen schoolbesturen een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Schoolbesturen kunnen voor meerdere locaties een aanvraag indienen, waarbij per locatie een plan is gemaakt. De aanvraag moet worden voorzien van een samenwerkingsovereenkomst met een culturele instelling. De uitvoering van de geselecteerde projecten gaat in het schooljaar 2016-2017 van start.

 

Wilt u weten hoe het met het draagvlak op het gebied van cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder in uw team gesteld is? En wilt u inzicht krijgen in de kennis en vaardigheden en scholingswensen van uw leerkrachten? Met de Schoolscan Cultuureducatie kunt u alvast een goede voorbereiding treffen voor uw aanvraag.

 

Ook kan het KCR u van dienst zijn bij het maken van een plan van aanpak en het schrijven van de aanvraag voor het fonds. Op verzoek van de school kan het KCR het uitvoeren van het plan van aanpak begeleiden en de effecten monitoren. En natuurlijk helpen wij u graag bij het opbouwen en versterken van de samenwerking met een Rotterdamse muzikale partner.

 

Het KCR houdt u graag op de hoogte. Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Wilt u speciaal over deze subsidieregeling geïnformeerd worden, stuur dan een mail naar w.walvis@kc-r.nl.