Iedereen is Kunstenaar

16 september 2020

Cultuurparticipatie in de vrije tijd voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

“Ik heb geleerd om samen te werken met andere kinderen, samen gedanst,
samen pasjes geoefend.”

 

Veertien leerlingen van drie Rotterdamse scholen voor (voorgezet) speciaal onderwijs, deden in hun vrije tijd van oktober 2019 tot februari 2020 mee aan de lessenserie Iedereen is Kunstenaar. In twaalf kunstzinnige woensdagmiddagen en een feestelijke afsluiting maakten zij kennis met podiumkunsten dans en theater. Iedereen is Kunstenaar draagt daarmee bij aan het vergroten van cultuurparticipatie van deze kwetsbare groep, die nog onvoldoende vertegenwoordigd is in het Rotterdamse culturele leven. Leerlingen maakten kennis met de mogelijkheden, verbeterden hun culturele vaardigheden en werden toe-geleid naar actieve kunstbeoefening in de vrije tijd.

Door: Dirks Monsma en Merel van den Enden

 

Meer weten over dit project? Download het onderzoeksrapport. 

 

Iedereen is Kunstenaar werd mede mogelijk gemaakt door: 

    
             Jeugdfonds sport & cultuur