'Ideeën genoeg, ik kan nog wel even voort!'

30 juni 2017


De afgelopen jaren begeleidde KCR scholen richting beter cultuuronderwijs. Cultuureducatie met kwaliteit, meer visie en een goed plan. Kortom, de school aan het roer! Hoe hebben de scholen dit ervaren? Het woord is aan de betrokkenen. Deze keer: Isabel Paz Vilela, Interne Cultuur Coördinator aan de Van Brienenoordschool in Rotterdam IJsselmonde.

Door Jon Marrée

Lees het artikel in pdf.


De Van Brienenoordschool staat in een wijk die haast dorps aandoet: rustig, kleinschalig en groen. De leerlingenpopulatie is wat betreft komaf heel divers. Het verhaal dat KCR met deze school verbindt, begint bij een schooldirecteur die het een gemis vond dat er geen gezang meer uit de klaslokalen klonk. Zingen vond hij een onmisbaar deel van de opvoeding van kinderen, maar op de school kwam haast geen leerkracht er meer aan toe. Niet lang daarvoor had de school van de schoolinspectie een moeilijke beoordeling gekregen. Maar nu was de school weer helemaal ‘bij’ met de cognitieve vakken en kon de horizon worden verbreed. Niet veel later volgde er een kennismakingsgesprek tussen de school en KCR. Dat was in de nazomer van 2016.

Dans, zang en theater
Isabel Paz Vilela is fulltime leerkracht in de combinatiegroep 1-2 en kleutercoördinator. Daarnaast is ze de Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) van de school. Ze heeft een achtergrond in dans, zang en theater en wordt op dat gebied nog steeds wel eens gevraagd voor kleinere opdrachten. Op de pabo behaalde ze het certificaat Interne Cultuurcoördinator. Ondanks dat startte ze in het najaar van 2016 toch met de ICC-cursus die door KCR wordt aangeboden. ‘KCR adviseerde om dit te doen’, vertelt ze. ‘En ik moet zeggen: daar heb ik geen spijt van.’

Anders dan op de pabo koppelt de ICC-cursus van KCR de theorie direct aan de praktijk van de school waar de deelnemers werken. Zo maakt iedere deelnemer een cultuurplan en een activiteitenplan cultuuronderwijs voor zijn of haar eigen school. Daarnaast is netwerken van belang. Isabel: ‘Het is prettig om medecursisten te spreken over de situatie op hun school. Dan kun je soms mooie parallellen met je eigen situatie zien. Ik krijg ook handige tips om mijn netwerk verder te verbreden.’

Talenten voorhanden
Begin februari werd op de Van Brienenoordschool de KCR-Schoolscan Cultuureducatie gehouden. Hieruit blijkt dat de meeste leerkrachten geïnteresseerd zijn in een versteviging van het cultuuronderwijs op hun school. Speciaal wordt daarbij een versterking van het vak muziek genoemd. Veel leerkrachten zijn zelf hobbymatig al met kunst en cultuur bezig. Dat maakt dat er talenten voorhanden zijn die benut kunnen worden. De resultaten van de scan werden afgelopen voorjaar met Isabel en de directie van de school gedeeld. Een presentatie aan het team staat later op het programma. Die zal Isabel zelf verzorgen.

Aan het eind van de ICC-cursus presenteert iedere cursist zijn of haar cultuur- en activiteitenplan op de eigen school. Isabel is van plan om dit te koppelen aan de presentatie van de Schoolscanresultaten. Isabel: ‘In die bijeenkomst wil ik het team ook een opdracht geven om na te denken over de schoolvisie op cultuuronderwijs. Hoe willen mijn collega’s dat onze leerlingen leren op het gebied van kunst en cultuur? Deze slag is belangrijk voor het draagvlak binnen de school. Ik wil niet dat iedereen straks alleen maar denkt: Isabel heeft iets verzonnen.’

Yogamatjes en kleurige doekjes
Begin 2017 volgde ze bij KCR ook de cursus fondsenwerving voor cultuuronderwijs. Die leert hoe je subsidies en fondsen bij elkaar kunt krijgen voor je school of project. In deze cursus werkte ze het idee uit om geld in te verzamelen voor een ‘leskist’ dans, gericht op de kleuterbouw. Met yogamatjes, kleurige doekjes, boekjes met werkvormen, uitgewerkte ideeën. Isabel: ‘Het was leuk en leerzaam om te doen. Ik heb het plannetje nog niet in de praktijk gebracht, maar dat kan nog komen.’

Voor de toekomst heeft ze nog genoeg plannen. ‘Komend schooljaar ga ik inventariseren welke ouders hun creatieve talenten willen inzetten op de school. Ik wil ook een nieuwe onderzoeksronde bij collega-leerkrachten starten. Wat willen ze precies met muziekonderwijs? Willen ze hun eigen talenten benutten of liever met vakdocenten werken? Is een methode aan de orde? Of meedoen met het programma Ieder Kind een Instrument (IKEI)? Ik wil graag nog wat studiedagen organiseren om verdere plannen voor ons cultuuronderwijs uit te werken. Ideeën genoeg, ik kan nog wel even voort!’ Daarbij wil ze KCR graag als vaste sparringpartner. Om te kijken of ze op de goede weg is. Maar ook om haar verder te helpen in de veelheid van ideeën.

Kunstweek
Ze zegt nog meer interessante dingen voor de school te weten. Bijvoorbeeld het opzetten van de samenwerking met een theater in de buurt. Mogelijk kunnen ze samen een kunstweek op school verzorgen. Haar kersverse kennis van fondsenwerving zou daarbij goed van pas komen. Isabel is optimistisch over het realiseren van al die plannen. ‘Meestal denk ik: het is toch niet zo ingewikkeld allemaal? Maar dan bedenk ik me dat ik, met mijn creatieve achtergrond, het misschien eenvoudiger inschat dan anderen’, aldus Isabel.