Hoeveel fondsen zijn er, waar vind je ze en hoe spreek je ze aan?

30 januari 2015

Op vrijdag 30 januari vond de eerste dag van de cursus Fondsenwerving plaats bij Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Wat leerden de cursisten?

De groep is divers: docenten PO en VO, directie en medewerkers van culturele instellingen. Bij binnenkomst blijken sommige deelnemers elkaar al eerder ontmoet te hebben en anderen ontdekken al snel linken tussen elkaars werkzaamheden.
In de kennismakingsronde pitchen de deelnemers het plan waarvoor zij een fonds willen aanspreken aan de groep. Cursusleider Ben Hekkema (MOCCA) heeft de cursisten vooraf gesproken in een individueel intakegesprek, waarbij de leervraag in kaart is gebracht. Tijdens de pitch nemen de cursisten een actieve rol in en worden complimenten, tips en hier en daar een kritische noot geplaatst.

Nu de toon gezet is geeft Hekkema toelichting op fondsenwerving in het algemeen. Hoeveel fondsen zijn er, waar vind je ze en hoe spreek je ze aan? Praktische tips worden daarbij niet geschuwd. In een spelvorm ontdekken de deelnemers hoe een vraag tot financiële steun overkomt op de geldgever en wat je daarbij wel en beter niet moet doen om goed over te komen. In de middag passen de deelnemers de opgedane kennis toe als ze aan de slag gaan met het fondsenwervingsplan. Aan de hand van korte opdrachten en voorbeelden wordt deze steeds verder uitgedacht en opgebouwd.

De komende maand zullen de deelnemers zich over hun fondsenwervingsplan buigen, onder individuele begeleiding van Ben Hekkema. Op 6 maart vindt het tweede deel van de cursus plaats. Deelnemers presenteren elkaar dan hun plannen. Best spannend, want er zal ook iemand aanschuiven die dagelijks beslissingen neemt over het toekennen van fondsen. Hij zal beoordelen of de presentaties voldoende uitnodigend en enthousiasmerend zijn voor fondsen.