Eenmalig €5,- extra per Rotterdamse leerling op de Cultuurkaart

17 november 2016

Scholen die dit schooljaar (gaan) meedoen met de Cultuurkaart, ontvangen binnenkort een interessante extra financiële tegemoetkoming. De gemeente Rotterdam stelt eenmalig €5,- extra per leerling beschikbaar voor al die scholen die dit schooljaar de Cultuurkaart aanvragen. 

Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) maakt zich sterk voor goed cultuuronderwijs voor alle scholen. De CJP Cultuurkaart is daarin een belangrijk instrument. De kaart wordt gebruikt om culturele activiteiten voor leerlingen te financieren. Omdat het gebruik van de Cultuurkaart in Rotterdam achterblijft bij de rest van het land willen gemeente, KCR en CJP met deze extra bijdrage scholen stimuleren deel te nemen.

De campagne is een initiatief van het stedelijke Netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling, bestaande uit educatie-medewerkers van Rotterdamse culturele instellingen. Doel van het netwerk is gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een evenwichtig en goed afgestemd aanbod op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling. Daarnaast stelt het netwerk zich als doel kennis en ervaring te delen en uitwisseling en samenwerking tussen culturele instellingen onderling en tussen het culturele veld en het onderwijs te bevorderen.

Klik hier voor informatie over Rotterdams CKV.
Cultuurkaart aanvragen? Neem contact op met CJP.
Klik hier voor informatie over Netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling.

 

Foto: Dimitri Hakke