Denken Voelen Doen

30 april 2015

Leerprestaties verbeteren door te filosoferen, muziek te maken en andere kunstvakken regelmatig te beoefenen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor geïnspireerd heeft de Rotterdamse raadscommissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur de subsidie Denken Voelen Doen in het leven geroepen.


Het doel is een van de vakken structureel in het onderwijs op te nemen. Een school kan een plan op maat indienen. Voorwaarde is o.a. dat er draagvlak is in het team. De subsidie kan ingezet worden voor begeleidings- en materiaalkosten om deze verandering te realiseren.

Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is de brug die onderwijs en cultuur in de stad verbindt. KCR regisseert en faciliteert het Cultuurtraject Rotterdam. Daarnaast adviseert en ondersteunt KCR scholen bij het ontwikkelen van hun cultuuronderwijs, ook in het kader van Denken Voelen Doen, zie de publicaties ‘Kunst zaaien, kansen oogsten I’ en ‘Kunst zaaien, kansen oogsten II’. Het KCR werkt mee aan het concreet maken van de doelen en de afstemming op de mogelijkheden binnen de schoolorganisatie en het team; wij werken desgewenst aan de visie, communicatielijnen, coaching van vakdocenten, het ontwikkelen van leerlijnen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Anne Marie Backes.

Het KCR heeft een digitale publicatie gemaakt waarin we de ervaringen met Denken, Voelen, Doen verzamelden. 
Kijk hier voor de publicatie 'Kunst zaaien, kansen oogsten II'. Nog meer inspiratie opdoen? Bekijk dan'Kunst zaaien, kansen oogsten I.