De Stad als Verhaal

01 november 2012

In Rotterdam werken wij, 8 culturele organisaties op het gebied of raakvlak van erfgoed en erfgoededucatie, met enthousiasme aan erfgoededucatie voor kinderen en jongeren. Gezamenlijk is dit Masterplan Erfgoededucatie opgesteld. Hierin is te lezen waarom erfgoededucatie zo wezenlijk is, war onze visie op erfgoededucatie is, wat onze missie en onze doelstellingen zijn en welke overwegingen wij hebben bij het waarmaken van onze doelstellingen.

 

De verhalen van de stad staan centraal als het gaat om het erfgoed van de stad. Onze kunst is het om deze verhalen met elkaar te verbinden zodat er een blik ontstaat op wie wij, als bewoners van deze stad, zijn, waren en zullen worden.

 

Bekijk hier het masterplan.