De Curriculumspiegel 2015

29 april 2015

De Curriculumspiegel is een tweejaarlijks rapport dat inkijk biedt over de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag met diepgaande analyses per thema of vakgebied voor iedereen die werkt aan goed onderwijs: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren.

Uit de Curriculumspiegel 2015, gepubliceerd door SLO, blijkt dat er vanuit Nederlandse leraren en schoolleiders grote behoefte is aan meer en betere maatwerk, meer samenhang in leerlijnen en tussen vakken, en betere aansluiting van toetsen op curriculumdoelen. Ook zijn investeringen in de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders op curriculumgebied onmisbaar voor kwaliteitsverbetering. 

 

Klik hier voor het downloaden of bestellen van het gehele rapport.