Cultuur in Spiegel

23 maart 2012

'Cultuur in de Spiegel' is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Leerplanontwikkeling Nederland. Het KCR is aan het onderzoek verbonden als projectpartner.

 

De Rijksuniversiteit Groningen doet onder leiding van Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vierjarig onderzoek naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. De theorie die binnen dit onderzoek wordt ontwikkeld biedt een kader voor de wetenschappelijke onderbouwing van cultuuronderwijs. In de onderzoeksperiode wordt deze theorie verder uitgewerkt. Ook wordt onderzocht of en in hoeverre deze in de vorm van een raamleerplan vertaald kan worden naar de praktijk van het cultuuronderwijs. Kortom: wat betekent de theorie voor de praktijk, en hoe kan ze voor de praktijk worden vertaald?

 

Cultuureducatie heeft veel aspecten en onderdelen, zoals kunst- en media-educatie, literatuuronderwijs, maatschappijleer, erfgoededucatie en filosofie. In het onderzoek Cultuur in de Spiegel is een raamleerplan ontwikkeld dat deze aspecten in een vanzelfsprekend verband plaatst. Vanuit dit theoretische kader en vanuit het te ontwikkelen raamleerplan kunnen scholen hun eigen vorm en inhoud geven aan cultuureducatie. Ze kunnen en zullen verschillende keuzes maken. Juist een duidelijk fundament biedt de vrijheid hiertoe. Bovendien geeft het de mogelijkheid om over die verschillende keuzes een zinnig gesprek te voeren. Een gesprek dat niet alleen gaat over wat en hoe, maar ook over waarom. In Rotterdam zijn vier scholen betrokken bij dit onderzoek.

 

Lees meer over Cultuur in de Spiegel.

Meer weten? Neem contact op met Anne Marie Backes.