Cultuur als motor voor gelijke kansen

06 maart 2017

“We streven ernaar in Rotterdam om kunst en cultuur duurzaam op te nemen in het onderwijsbeleid”, aldus de Rotterdamse wethouder van cultuur Pex Langenberg. “We hebben een hoge standaard in Nederland als het aankomt op ontwikkeling. Helaas zien we dat de ongelijkheid toch groeit tussen hoog- en laagopgeleiden. We moeten daarom zorgen voor goed en uitdagend onderwijs en cultuureducatie is daar onderdeel van”, aldus minister Jet Bussemaker tijdens de aftrap van de Gelijke Kansen Alliantie in Rotterdam op maandag 6 maart.De negenjarige Souhaib van de Imeldaschool fluistert iets tegen host van de dag Imanuelle Grives nadat hij de zaal heeft verteld over de workshop dans die hij volgde vanochtend. Hij wil graag laten zien wat hij geleerd heeft. Zonder muziek en in zijn eentje toont hij zonder aarzeling zijn nieuwe moves en roert daarmee Grives tot tranen. Deze ochtend was er een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen van Rotterdam. Meer dan 100 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs volgden workshops van bucket drumming tot theater en leerden dat vervolgens zelf aan hun docenten. De centrale boodschap: in cultuur is iedereen gelijk, of je nu een leerkracht of een leerling bent, een bestuurder of een student.

Intussen vertelt Kubra Murt (21) over hoe zij via spoken word op zoek gaat naar zichzelf. Anderhalf jaar geleden kreeg zij een auto-ongeluk, waardoor haar droom om fitnessinstructrice te worden in duigen viel. Met spoken word onderzoekt zij zichzelf als persoon in een rolstoel. Haar boodschap aan de zaal: “leerlingen kunnen meer dan ze denken. Geef ze als onderwijs de kans dat te ontdekken”.
Naïma Zeijpveld is docent bij RVC De Hef en beaamt wat Murt aangeeft: “een jongen in mijn klas is heel verlegen en komt niet uit zijn schulp, behalve bij djembéles. Mijn leerlingen zouden daar nooit mee in aanraking komen als het niet door school wordt aangereikt.”

Maandag 6 maart werd de Rotterdamse Schouwburg het toneel van gelijke kansen voor ieder kind in Rotterdam. Driehonderd onderwijs- en cultuurprofessionals waren aanwezig om de Gelijke Kansen Alliantie in Rotterdam af te trappen. Cultuur was de motor van deze Rotterdamse aftrap van het landelijke initiatief, dat door minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker is opgezet. Want zoals de vele voorbeelden al aantonen is cultuureducatie een middel in het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun afkomst of opleidingsniveau. Want die kloof blijkt er te zijn en is in Rotterdam op sommige vlakken zelfs nog groter dan het beeld landelijk laat zien.

De Gelijke Kansen Alliantie Rotterdam, met als aanjagers schooldirecteur Aziem Jarmohamed, Theater Rotterdam en Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), maakt hier werk van. Er vinden al veel mooie initiatieven plaats, bijvoorbeeld talentontwikkeling bij de SKVR of projecten van het Hiphophuis, die ook door minister Bussemaker aangehaald werden. Veel mensen werken al aan mooie initiatieven. Vandaag zaten deze mensen bij elkaar.

De kop is eraf, maar wat is nu het vervolg? Ellen Walraven, directeur van Theater Rotterdam: “Mijn droom is om over een jaar een groot schoolmakerscongres te houden, waar we mensen die het verschil maken in het onderwijs samenbrengen.” Henk Post, bestuurder van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voegt daaraan toe dat vooral de leerlingen daarin een rol moeten krijgen en betrokken moeten worden. De centrale rol voor de leerlingen deze ochtend, onderschrijft het belang van de betrokkenheid van leerlingen. “We organiseren een verdiepingsbijeenkomst op basis van deze ochtend om samen met mensen uit onderwijs en cultuur verder te werken aan gelijke kansen”, aldus directeur van het KCR Anne Marie Backes. Tijdens de lunch worden er plannen gesmeed om de energie die de bijeenkomst heeft losgemaakt voort te zetten. De resultaten die voortkomen hieruit worden meegenomen in de Maand van Cultuuronderwijs en uiteindelijk onderdeel van het Masterplan Onderwijs van Gemeente Rotterdam.

De aftrap van de Rotterdamse Gelijke Kansen Alliantie werd georganiseerd door Theater Rotterdam en het KCR. De bijeenkomst betekende ook de aftrap van de Maand van Cultuuronderwijs. Een maand lang staat vernieuwend en onderzoekend cultuuronderwijs in de spotlight in Rotterdam, als onderdeel van Rotterdam Onderwijsstad van het jaar.

Met dank aan:
Ministerie OCW, Gemeente Rotterdam, Bank Giro Loterij, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting Dura Vermeer en Stichting Verre Bergen.

Foto: Dimitri Hakke