Correspondent MvCO19: Derek Otte

04 april 2019

Rotterdamse Routes

 

Onze stad staat bol van het talent. Van kunst tot ondernemen en precies op het snijvlak van die twee; in de Rotterdamse cultuurwereld werkt een groot aantal jongeren keihard. In mijn essay wil ik, aan de hand van interviews en puttend uit eigen ervaring, onderzoeken of talent hier wordt gefaciliteerd en op welke manieren dat wel of niet gebeurt. 

In de eerste plaats wil ik de vraag opwerpen of jonge kunstenaars ook voldoende jonge ondernemers zijn. In welke mate kennen zij hun eigen economische waarde? Zijn zij, los van het ontwikkelen van vorm en inhoud, ook bekend met de zakelijke kant van een bestaan als zelfstandige?

Ten tweede wil ik weten of en in hoeverre er gebruikt wordt gemaakt van de diverse subsidieregelingen in onze stad. Zijn die bekend bij de wat kleinere, jongere culturele partijen? Ervaren zij een drempel bij het aanvragen van dergelijke gelden en zo ja, waarom dan? Slagen gemeente en andere grote kunstinstellingen erin om talent van eigen bode hierin te ondersteunen of op z’n minst te bereiken?

Deze twee kernvragen kan ik samenvoegen tot één hoofdvraag: ‘Omarmt Rotterdam haar jonge kunst- en cultuurtalenten?’ Ik wil ze beantwoorden door in gesprek te gaan met verschillende jonge kunstenaars. Aan het begin van hun beoogde carrière, daar middenin of daar (noodgedwongen) mee gestopt. Welke personen en partijen hebben hen op weg geholpen? Voelden zij zich gesteund of in de steek gelaten? Waar kregen ze hun kansen, waar bleven er juist deuren dicht? Wanneer werden ze serieus genomen en wanneer werden ze juist niet voor vol aan gezien? Ik denk dat het interessante antwoorden op kan leveren, temeer omdat ik mét de geïnterviewde een aantal concrete conclusies en mogelijkheden tot eventuele verbetering wil opstellen.