Bridging the Gap

31 augustus 2011

In opdracht van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam is onderzocht welke invloed de Rotterdamse cultuurcoach heeft op de scholen en culturele instelling waar hij of zij werkt. December 2007 werd de Impuls brede school, sport en cultuur ondertekend, een beleidskader voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen. Deze functionarissen werken in de sport- en cultuursector en gaan vanuit hun instelling een langdurig en structureel samenwerkingsverband aan met een brede school. Het doel van de inzet van de combinatiefunctionaris uit de cultuursector (voortaan cultuurcoach) op scholen is om kinderen vertrouwd te maken met kunstuitingen, teneinde hun actieve participatie buiten school te stimuleren. Sinds 2008 zijn er in Rotterdam vanuit acht culturele instellingen cultuurcoaches werkzaam.

 

Voor dit onderzoek zijn zes samenwerkingsverbanden onder de loep genomen en is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Wat is de invloed van de aanwezigheid van de cultuurcoach en diens cultuurlessen op de wijze waarop zowel werknemers en leerlingen van de school als de culturele instelling van waaruit de cultuurcoach opereert omgaan met cultuureducatie?

 

Lees hier het onderzoek