Beleid: Beter en meer cultuuronderwijs op school

29 november 2016

Cultuuronderwijs is een prioriteit in het beleid van minister Bussemaker. Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen biedt kwalitatief goed cultuuronderwijs aan. Om deze positieve beweging kracht bij te zetten, wordt het cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo uitgebreid. Bussemaker wil investeren in het professionaliseren van docenten op cultuureducatief terrein. Leraren moeten ondersteund worden om goed cultuuronderwijs te kunnen geven.

De komende jaren stelt minister Bussemaker met € 4 miljoen interne cultuurcoördinatoren in staat om zich verder te professionaliseren met de opleiding tot cultuurbegeleider. Ook stelt ze de komende jaren € 5 miljoen beschikbaar voor een subsidieregeling voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen. Daarnaast heeft de bewindsvrouw eerder bekend gemaakt dat ze de komende jaren €1,2 miljoen extra per jaar voor de impuls muziekonderwijs vrijmaakt. Ook intensiveert ze het cultuuronderwijs op het vmbo met € 1,2 miljoen per jaar.

Bussemaker zet zich in om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door een subsidieregeling van €25 miljoen kunnen scholen subsidie aanvragen om de kwaliteit van hun muziekonderwijs te vergroten. De regeling is populair – van 557 scholen is de aanvraag dit schooljaar gehonoreerd. Scholen kunnen zich nog tot 1 april 2017 inschrijven voor het schooljaar 2017 – 2018.

In het voortgezet onderwijs stimuleert de bewindsvrouw goed cultuuronderwijs op verschillende manieren. Op het mbo kunnen studenten een culturele kortingskaart aanvragen. 88% van de mbo-studenten heeft deze zogenaamde MBO-card aangevraagd. Ook scholieren op de havo en het vwo kunnen een cultuurkaart aanvragen. 72% van de middelbare scholieren beschikt over deze CJP-kaart.
In Rotterdam ontvangen scholen die dit schooljaar (gaan) meedoen met de Cultuurkaart, een interessante extra financiële tegemoetkoming. De gemeente Rotterdam stelt eenmalig €5,- extra per leerling beschikbaar voor al die scholen die dit schooljaar de Cultuurkaart aanvragen. 


(Bron)

 

Foto: Dimitri Hakke