Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs

21 april 2016

In totaal 16 basisscholen hebben zich op 20 april 2016 verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde heeft bij de ontwikkeling van talenten van kinderen. Het predicaat CultuurProfielSchool garandeert dat kwalitatief goed cultuuronderwijs geïntegreerd is in het lesprogramma van alle groepen van de basisschool.

De zestien founding partners willen met de oprichting van de VCPS-PO een stevige impuls geven aan de verdieping en verbetering van de kwaliteit van cultuuronderwijs op de basisschool. Ook biedt het predicaat CultuurProfielSchool een houvast voor ouders die op zoek zijn naar een school waar cultuuronderwijs een prominente plaats in het lesprogramma heeft.

 

Ambitie

De VCPS-PO ondersteunt leden en aspirant-leden bij het formuleren van een visie en beleidsplan waar cultuuronderwijs het uitgangspunt is. Er worden kwaliteitscriteria ontwikkeld, die regelmatig worden getoetst. Samenwerking van leden onderling en met de culturele omgeving stellen aangesloten scholen in staat om een hoog niveau van cultuuronderwijs aan te bieden. Met als doel om kinderen goed uit te rusten voor de toekomst.

 

Doorlopende lijn po en vo

De oprichting van de VCPS-PO is een reactie op de vraag van basisscholen die behoefte hebben aan vergaande samenwerking. Het volgt op een vergelijkbaar initiatief in het voortgezet onderwijs, waar op dit 45 scholen actief zijn als CultuurProfielSchool. Door de oprichting van de VCPS-PO ontstaat er een goede aansluiting tussen cultuuronderwijs op de basisschool en voortgezet onderwijs zodat kinderen hun hele schoolcarrière hun talenten op cultureel terrein kunnen verkennen en ontwikkelen.

 

10% basisscholen geïnteresseerd in lidmaatschap

De vereniging verwacht dat de komende jaren ongeveer 10% van de basisscholen zich aan zullen sluiten. Basisscholen kunnen zich aanmelden als aspirant-lid.

 

Partners

De oprichting van de VCPS-PO wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en regionale instellingen voor cultuureducatie. De volgende personen steunen ons initiatief: Samira Abbadi/programmamanager De Baak Amsterdam, Hein van Asseldonk/Vicevoorzitter VO-raad, Thea Meijer/Voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht, Hein Noortman/Quadrand, Paul de Rook/Wethouder Verkeer, Sport en Cultuur, Groningen, Frans Schouwenburg/Strategisch adviseur Kennisnet, Henri Swinkels/Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant, Leefbaarheid en Cultuur en Aaltje van Zweden/Stichting Papageno.

 

Meer informatie

Scholen die interesse hebben in een lidmaatschap of meer informatie zoeken, kunnen contact opnemen via info@cultuurprofielscholen.nl.

 

Quote voorzitter

De cultuurprofielscholen leggen de lat hoog voor zichzelf, zodat kinderen optimaal uiteenlopende talenten kunnen ontwikkelen. Deze scholen voeden de nieuwsgierigheid en de verwondering van kinderen. Als leerkrachten kinderen willen inspireren, zullen zij ook zelf voortdurend geïnspireerd moeten worden. Als scholen met een ambitieus cultuurprofiel geven wij die inspiratie en hoe mooi is het dan om in het onderwijs te werken.. Het doel van de VCPS is niet om met strenge afvinklijsten elkaar de maat te nemen. We leren van elkaars goede praktijken en geven elkaar feed back. We gaan niet vinken, maar vonken.