‘Alles mag, behalve een verslag.’

15 december 2016

Op 22 november vond de Studiedag examenprogramma CKV havo/vwo plaats, georganiseerd door Willem de Kooning Academie, Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam en Codarts.

 

De keynote werd verzorgd door Diederik Schönau (voormalig lid vernieuwingscommissie ckv en voormalig senior consultant Cito). Hij gaf toelichting op de veranderingen en de mogelijkheden van toetsing van eindexamenprogramma ckv. De visie van de vernieuwingscommissie werd toegelicht. CKV mag dan een examenvak zijn, het is een manier van kijken en ervaren die het liefst in de onderbouw en zelfs basisschool wordt ingezet. CKV als een actief vak, actief ervaren in een levensechte en professionele context, receptie en reflectie als actief en constructief proces en ervaring als creatief proces. Het motto van de vernieuwingscommissie is ‘Kunst actief meemaken.’ Schönau drukte de deelnemers op het hart om ook in beoordeling ruimte te creëren om te leren en dus om ook af en toe te mislukken.

De deelnemers van de studiedag gingen hierna zelf actief aan de slag, en mislukken mocht. In verschillende workshops en presentaties werd samen gebouwd aan een beeld van ckv. De deelnemers waren stellig: we gaan het vak van stof ontdoen. Niet door weg te doen wat nu werkt, maar vooral door de kracht van het vak meer naar voren te laten komen. Niet door alleen aan de voorkant van het toneel te kijken, maar vooral ook naar de zij- en achterkant. Wat beweegt een kunstenaar/regisseur? Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen? Wat zijn de spelregels?

Maar hoe geef je onderzoek vorm zonder verslag? Door onderzoeksmethodieken vanuit de kunst te introduceren in school, zoals experiment, rapid prototyping, concept mapping, journey mapping, pattern recognition, observatie, spiegelen, verzamelen en ordenen, visualiseren. Of door presentatievormen te kiezen als een vlog, gedicht, fotorecept, podcast, animatie, pitch. Geen docenten die met volle tassen naar huis fietsen, maar reflectie toelichten in alternatieve vorm. Dichtbij de nieuwsgierigheid van een leerling en ver weg van de stapel verslagjes.

De behoefte aan het ontsnappen aan uniformiteit tijdens de studiedag is groot. In een stad als Rotterdam is uniformiteit geen uitkomst. Zo divers als de stad is, zo divers zijn de leerlingen op onze scholen. Rotterdam is een stad van big minorities waarin een belangrijke rol is weggelegd voor kunst en cultuur. Net als onderwijs is kunst en cultuur een plek waar we leren met elkaar in gesprek te blijven. Kunst en cultuur biedt ons denken vanuit andere, onverwachte, perspectieven.

Vijfentwintig Rotterdamse docenten ckv en een paar kunsteducatoren namen de ruimte om met elkaar aan de slag te gaan en over de actuele veranderingen van het eindexamenprogramma ckv havo/vwo te brainstormen. Ongeveer de helft is ook deel van het netwerk Rotterdams ckv. Zij gaan komende jaren door met deze uitwisseling.

Wil jij je ook aansluiten bij het professioneel leergemeenschap
Rotterdams ckv? Stuur een mail naar Mirjam van Tilburg.

Foto: Dimitri Hakke 
Klik hier voor meer foto's.