Afkijken Mag! 2017

28 maart 2017

Zo’n honderd educatoren, docenten, schooldirecteuren en studenten schoven in de kerkbanken van de Rotterdamse Arminiuskerk om de lezing van onderwijspedagoog Gert Biesta bij te wonen. Dinsdag 28 maart was Afkijken Mag! te gast in de Arminiuskerk. Na een inspirerende inleiding van Gert Biesta vond er een paneldiscussie plaats over verschillende thema’s aangedragen door vier leden uit Kenniskring 21. Het onderwerp: kunst in de context van het onderwijs en onderwijs in de context van kunst. De ochtend werd afgesloten met een netwerklunch.Onderwijs zonder kunst is een examenfabriek. Maar hoe moeten we kunst in de context van het onderwijs bekijken of onderwijs in de context van kunst? Biesta signaleert twee problemen. Als de nadruk ligt op educatie in plaats van kunst en het als middel gezien wordt om leerdoelen te bereiken, is het vervangbaar. Als er een sneller of goedkoper middel is om het doel te bereiken, zal kunst wegvallen. Maar als educatie (het pedagogische aspect ervan) wegvalt en alleen kunst overblijft, is er het risico dat de eigen unieke stem die kinderen ontwikkelen door middel van kunst, een negatieve is, gericht op het ego bijvoorbeeld en niet gefocust op het goede in grotere zin. We willen wel dat ze goede creativiteit, goede identiteit, en een goede stem ontwikkelen. Maar wat is goed en wie bepaalt dat?

Docenten moeten het verlangen wekken bij kinderen om als volwassenen in de wereld te willen zijn. Kunst helpt je bij het verkennen van (je) verlangens, bij het ontmoeten van grenzen die helpen om op een volwassenen manier in de wereld te zijn. Volwassen in de wereld zijn betekent dat je in dialoog bent met de wereld.

Vier leden uit Kenniskring 21 sloten na een pauze aan bij Biesta om aan de hand van hun eigen praktijkvoorbeelden gerichte vragen te stellen. Kenniskring 21 is een denktank die zich richt op 21e -eeuwse vaardigheden en het bevragen daarvan in relatie tot kunst en cultuur. Dit panelgesprek riep ook vragen op in de zaal.

Het panelgesprek sloot af met een presentatie van het zesde kenniskatern van het KCR. Anne Marie Backes overhandigde Gert Biesta het eerste exemplaar.

Tijdens de lunch werd er meer kennis gedeeld met elkaar en was er ruimte om verder te praten.

Wil je de lezing van Gert Biesta nog eens rustig nalezen? Klik hier voor zijn presentatie.
Annemarie Hogervorst, projectleider Communicatie & Marketing bij Kunstgebouw, schreef een verslag van de lezing. Lees het verslag hier.