Werkbijeenkomst regelingen Professionalisering cultuuronderwijs en Impuls muziekonderwijs

11 november 2015 |

Professionalisering cultuuronderwijs voor het po? Impuls muziekonderwijs? Het FCP lanceerde dit jaar beide regelingen voor het onderwijs. Maar wat is het en wat kun je ermee?


Veel scholen vragen dit zich af. Het KCR organiseerde daarom in de nasleep van de officiële aftrap van de regeling Impuls muziekonderwijs op 14 oktober een werkbijeenkomst voor het onderwijs op 11 november. Tien scholen kwamen hier met hun vragen.

Na een korte introductie van beide regelingen, gingen zij met elkaar in gesprek om zo te onderzoeken of, waar en hoe zij kunnen samenwerken in dit kader. Enkele scholen trekken samen op en onderzoeken of zij een gezamenlijke subsidieaanvraag in kunnen dienen voor de regeling Professionalisering cultuuronderwijs. Andere scholen oriënteren zich verder op hun eigen wensen ten aanzien van de Impuls muziekonderwijs.

Ook hulp nodig bij het opzetten van een subsidieaanvraag of bij de oriëntatie op wat je nu wilt als school met deze regelingen? Het KCR biedt scholen een kort adviestraject aan rondom beide regelingen. Daarin kan desgewenst ook de eigen culturele partner betrokken worden. Meer weten? Neem contact op met Wil Walvis.

Lees hier wat het KCR voor de scholen kan betekenen binnen deze regelingen.
Meer informatie van het FCP over de regelingen vind je hier en hier. De powerpointpresentatie van de bijeenkomst vind je hier.