Voorjaarsbijeenkomst Ateliers in School

17 april 2015 |

Op vrijdag 17 april organiseerde het KCR de voorjaarsbijeenkomst Ateliers in School.


Binnen het programma, verbindt een kunstenaar zich voor een jaar met een school. Deze kunstenaar legt verbindingen tussen kunst en andere vakken, met speciale aandacht voor taal en rekenen. Leerlingen worden uitgedaagd zelf met vragen, oplossingen en antwoorden te komen. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst is samen met de deelnemende partners de voorbereidingen voor de grote conferentie in het najaar besproken.

Bekijk hier de foto’s van de bijeenkomst.